Otvoren konkurs za porodice domaćine
Interkultura

Opšte informacije

Primanje učenika je odličan način da upoznate drugu kulturu i podelite svoje običaje i vrednosti. Članovi vaše porodice će uživati u ulozi ambasadora svoje kulture, upoznajući svog novog gosta sa lokalnim običajima, tradicijama i praznicima. Od pripreme jela, do obilaženja znamenitosti - sve su to prilike za otkrivanje i uživanje u razlikama među kulturama.

Ko su porodice domaćini?

Porodice domaćini postaju učesnici programa međunardone razmene time što primaju učenika na razmeni iz druge zemlje u svoj dom. AFS programi razmene u svetu postoje od 1947. godine, sa preko 13.000 porodica i učenika koji u njemu učestvuju svake godine širom sveta.


Uloga porodice je da učenika na razmeni učini svojim članom, pomogne mu da savlada naš jezik i nauči što više o našoj zemlji i kulturi. Prema učeniku na razmeni porodica treba da se ponaša kao prema svom članu, koji je kao i svaki drugi član porodice i koji ima svoje obaveze.

Ko može da se prijavi?

Porodice domaćini mogu biti različite:

  • sa decom sličnog uzrasta kao učenik na razmeni, 
  • sa decom različitog uzrasta, 
  • bez dece, 
  • sa jednim ili oba roditelja. 

Čak i jedna osoba (roditelj) može biti domaćin učeniku na razmeni. Porodice domaćini se takođe razlikuju i po načinu i organizaciji života, mogu živeti u gradu ili na selu i imati različita interesovanja. Dosad je u programima učestvovao veliki broj porodica iz raznih mesta u Srbiji, a veći broj porodica je iz manjih mesta.

Šta porodica domaćin treba da pruži učeniku na razmeni?

Smeštaj i ishranu u porodici. Učenik treba da ima svoj krevet i prostor za učenje, ali ne nužno i zasebnu sobu, već može deliti sobu sa detetom istog pola. 


Porodica za učenika obezbeđuje iste obroke kao i za ostale članove porodice i nema nikakvih posebnih zahteva. Učenik se hrani na isti način kao i ostali članovi porodice na način na koji je ishrana organizovana (da li svi jedu zajedno ili odvojeno, da li se užina za školu nosi od kuće ili kupuje u školi i sl).


Porodica ne dobija finansijsku nadoknadu zbog toga što prima učenika, ali nema ni finansijske obaveze prema učeniku u smislu davanja džeparca, pokrivanja ličnih troškova (kao što je kupovina garderobe ili plaćanje telefonskih računa), kao ni troška prevoza do škole. Svi učenici na razmeni imaju zdravstveno osiguranje koje prokriva sve troškove koji mogu nastati kao posledica eventualne bolesti ili povrede. Trošak prevoza do škole snosi AFS organizacija, a ne porodica.

Način i rok prijave

Popunite elektronsku prijavu u kojoj ćete se predstaviti i opisati svoj način života i očekivanja od programa razmene. Na osnovu podataka iz prijave Interkultura će vam predložiti kog učenika biste mogli primiti.


Kada pristigne popunjena prijava porodice, zakazuje se razgovor volontera Interkulture sa porodicom, tokom koje će se volonteri bolje upoznati sa vama, uveriti da svi članovi porodice žele jedno ovakvo iskustvo i utvrditi u kakvim će uslovima učenik boraviti. To je istovremeno prilika i da naglasite eventualne posebne potrebe ili zahteve, kao što su pol učenika, posebne potrebe u ishrani ili neke specifične aktivnosti. Na osnovu vaše prijave i prijave učenika, napraviće se uži izbor i biće vam poslate dve ili tri prijave učenika za koje organizatori smatraju da bi bili dobri kandidati za vašu porodicu.


Konkurs za porodice domaćine je otvoren do 30. aprila 2020. godine.

Dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete pisati na mejl: info.interkultura@afs.org .


O programima razmene se pored sajta možete informisati i na info sastanku sa lokalnim koordinatorima Interkulture u svom mestu ili u kancelariji Interkulture u Beogradu. Za zakazivanje info sastanka kontaktirajte mejlom na: dunja.zivanovic@afs.org ili telefonom 0659844702.