Oni inspirišu

Aleksandra Perišić - argumentacija i digitalno doba

Značaj dobre argumentacije u digitalnom dobu je posebno veliki, a razvijanje kritičkog mišljenja kod mladih ljudi jedan je od glavnih ciljeva koje nas...

Autor Olivera Mitić