Valdorf pedagogija u Srbiji

Valdorf pedagogija je jedan od najpoznatijih alternativnih vaspitno-obrazovnih modela koji se primenjuje u školama i predškolskim ustanovama širom sveta, a od nedavno i u Srbiji. Zasniva se na holističkom obrazovanju, što podrazumeva celovit pristup ljudskom biću, posmatranje deteta kao čoveka u određenoj fazi razvoja, i prepoznavanje značaja okruženja u kojem se ljudsko biće razvija. Deca koja pohađaju Valdorf vrtiće i škole imaju prilike da se razvijaju na svim nivoima: fizičkom, emocionalnom, intelektualnom, socijalnom i duhovnom. Fokus nije na pukom sticanju znanja, već na razvijanju veština i snaga ličnosti koje su potrebne za primenjivanje stečenog znanja na način koji obezbeđuje uspešan život, kvalitetan doprinos zajednici, kao i ostvarivanje skladnog odnosa sa okruženjem.

Ono što je karakteristično za Valdorf vrtiće i škole je okruženje u kojem dominiraju prirodni materijali poput drveta, vune, svile, pamuka, pčelinjeg voska. Dete koje odrasta okruženo takvim materijalima, razvija drugačiju sliku o sebi od dece koja su okružena plastikom, napadnim bojama i zvucima, takođe igračke koje se koriste u Valdorf vrtićima su uglavnom nezavršene što deci omogućava da uključuju svoju maštu i razvijaju kreativnost.

Ako detetu damo plastičnu igračku – kucu koja na pritisak dugmeta reaguje zvukom lajanja, vrti repom i hoda, detetu nije ostavljen nikakav prostor da zamišlja, da razvija svoju imaginaciju. S druge strane, komad drveta u dečijoj igri može da bude danas kuca, sutra traktor ili pegla... Takođe, igračke koje se danas deci nude su najčešće karikature životinja i ljudskih bića, a pitanje je kako to utiče na razvoj detetove slike o sebi, kaže Žana Borisavljević, članica koordinacionog tima Valdorf centra za podršku porodici, koja je diplomirani Valdorf pedagog (Emerson koledž, Velika Britanija), sa radnim iskustvom u Valdorf školi u Engleskoj.

deca_za_stolom.jpg

U vremenu ubrzanih promena u svetu oko nas, stare obrazovne paradigme više ne nude odgovore. Zagovornici socijalnog darvinizma savremenog doba tvrde da u društvu opstaju oni koji se najlakše prilagode promenama. Koliko god da se senzibilitet humanog pojedinca protivi ovoj ideji, činjenica je da sve ono što je u prošlosti bilo izvor sigurnosti, poput završenih škola, stečenih diploma, titula i knjiškog znanja, danas od malog značaja u svakodnevnim izazovima sa kojima se nosimo u vreme ekonomske, socijalne i duhovne krize u svetu. Ono čime je potrebno „naoružati“ decu u današnje vreme su kreativnost, mašta, radoznalost, samostalnost, samopouzdanje, radost stvaranja, fleksibilnsot, empatija, osećaj za zajedništvo, radost življenja... To je ono što se radi u Valdorf vrtićima i školama, objašnjava Žana.

web_novinarstvo_3.jpg

U Valdorf centru za podršku porodici u Beogradu roditelji imaju priliku da aktivno učestvuju u razvoju i rastu vrtića, da razvijaju veštine roditeljstva kroz seminare, radionice za lični razvoj i različite porodične aktivnosti.

Ono što često povezuje Valdorf pedagoge i roditelje čija deca pohađaju Valdorf vrtiće i škole je želja i ulaganje napora da se detinjstvo zaštiti od komercijalizacije.

Dan u Valdorf vrtiću teče jednim pažljivo regulisanim ritmom, poput ritma disanja, kaže Sanvila Domić, Valdorf vaspitačica u beogradskom vrtiću.

decasuma.jpg

Kao što kada dišemo imamo udah i izdah, tako u vrtiću deca imaju aktivnosti primanja kao i aktivnosti otpuštanja. Kroz aktivnosti primanja, ili udaha, ona uče o različitim sadržajima i dobijaju razne informacije. Kroz aktivnosti otpuštanja, ili izdaha, ona imaju priliku da se izražavaju kroz slobodnu igru, nakon što u svojim glavama slože impresije koje su primila. Decu su danas „bombardovana“ impresijama i često nemaju priliku da ih otpuste. Aktivnosti u Valdorf vrtiću na strukturiran način pomažu deci u tome.

Sanvila više o ovome govori u intervjuu za Sensu na AMTV koji možete pogledati OVDE.

Zdrav razvoj dece obezbeđuje se kroz svakodnevni boravak u prirodi (Valdorf centar za podršku porodici se nalazi na samoj ivici Košutnjačke šume), i vegetarijansku organsku hranu. Deca učestvuju u pripremi obroka, jer je smislen način učenja kroz realne životne situacije.

Lepo je da je i u Srbiji pokrenut ovakav program za predškolsko obrazovanje, i nadamo se da će Valdorf vrtić u Beogradu biti prvi od mnogih Valdorf vrtića u našoj zemlji.


Fotografije Centra i Valdorf vrtića možete videti u prezentaciji Valdorf pedagogije u Srbiji.