UNICAS olakšava studiranje!

Univerzitetski centar za akademsku saradnju je studentska organizacija, koju je u decembru 2011. godine osnovala grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka sa ciljem da ličnim radom i angažmanu utiče na poboljšanje kvaliteta studiranja u Srbiji i podizanje studentskog standarda. Pre nekog vremena UNICAS je proslavio svoj prvi rođendan i primio u svoje redove nove članove. Za relativno kratko vreme članovi UNICAS-a su sklopili partnerstva sa većim brojem organizacija i kompanija, uspostavili komunikaciju sa studentima širom Srbije putem sajta i društvenih mreža, pokrenuli i realizovali sledeće projekte:

- Studentski milimetar – sajt koji se bavi pitanjima studentskog standarda
- ACEM – Akademska elektronska mreža za razmenu literature i informacija
- Humanitarna akcija „Pomozimo Anđeli Janković“.

U toku 2013. godine ovi mladi entuzijasti planiraju da

-puste u rad Studentski servis Prakse
-pokrenu fondaciju humanitarnog karaktera i fondaciju za promociju znanja
-pokrenu inicijativu za stvaranje integrisanog univerziteta.

U cilju da saznamo više o UNICAS-u intervjuisali smo predsednika organizacije Dejana Remetića i sekretarku Foruma UNICAS-s i koordinatorku Akademske elektronske mreže Tanju Todorović .

Kako je nastao UNICAS?

D.R: Može se reći da smo strukturu, ime i druge pravne osnove, Stefan Stojković i ja načinili preko večeri, u jednom restoranu na Vidikovcu, na salveti. Iste te skice, pokazali smo drugim osnivačima koji su se složili i nekoliko dana kasnije, papiri za registraciju su podneti.

U nekoliko reči, šta je to što UNICAS nudi studentima i svojim članovima?

D.R: Pre svega, ciljna grupa UNICASa jesu mlade osobe, ne samo studenti, već i oni koji će to postati i oni koji su to bili. Što se studenata tiče, od Univerzitetskog centra za akademsku saradnju, mogu očekivati konkretne i pragmatične projekte i akcije, kojima će pre svega olakšati sebi studiranje. Sve što organizacija sa svojim članovima isplanira ima za cilj da studentskoj populaciji približi one neophodnosti, i da učenje i akademski rad podstakne. Od organizacije članovi mogu očekivati potpunu slobodu u predlaganju i realizaciji projekata – ali i nešto što je mnogo važnije: razvijanje sposobnosti zarad ličnih i organizacijskih potreba. Organizacija će, ukoliko je u mogućnosti, uvek ulagati u svoje članove, bez ideje da se to mora vratiti ili odužiti, ali se mora zaslužiti! Tako, sa zadovoljstvom mogu najaviti da će u toku ove godine nekoliko osoba dobiti sredstva za obuku u različitim oblastima – želja nam je da te osobe, zahvaljujući organizaciji steknu „alat“ kojim će sutra naći posao i obezbediti sebi finansijsku stabilnost u ovo doba, ekonomske krize.

Da li je bilo teško okupiti ljude i zainteresovati ih za ideju?

D.R: Bilo bi možda prepotentno reći – nije, ali zaista interesovanje za plan i ideju imalo je dosta ljudi. Stoga smo i prilikom pokretanja organizacije birali osobe koje će biti tu, kao temelj organizacije. Ono gde je pak, bilo teško, jesu regulisanje pravnih okvira, pronalaženje sredstava i davanje zamajca radu organizacije u vidu predlaganja „nultih“ projekata koji će ispromovisati organizaciju nekako.

Na koji način ste pronašli svoje mesto među ostalim studentskim organizacijama?

D.R: Ono što možda nas izdvaja u odnosu na druge, jeste element konkretnosti i korisnosti, jer svaki projekat koji planiramo ili sprovodimo ima cilj da zaista pomogne i podstakne one oblasti koje su najzapuštenije u akademskom sloju, kao i da ukaže na probleme koje mladi mogu imati.

Posle godinu dana postojanja organizacije – da li ste zadovoljni postignutim i kakva su očekivanja i planovi za 2013. godinu?

D.R: Vrlo smo zadovoljni. Porasli smo, kvantitativno i kvalitativno, Sazreli smo i idemo dalje. Ono što ja obećavam, jeste da će planovi za 2013.godinu biti duplo ambiciozniji i veći, jer smo to zaslužili.

Imate li podršku državnih institucija, pravnih lica, pojedinaca i koliko vam je to značajno?

D.R: U dosadašnjem radu, uspeli smo da pridobijemo podršku pojedinih institucija, i ruku saradnje u vidu potencijalnog partnerstva. Ne želimo da uđemo u projekat ili aktivnosti s nekim, a da ne možemo da održimo korak. Ovo nam dosta znači, s obzirom da smo relativno neafirmisani, a drugi prepoznaju naše mogućnosti i potencijal. Nekoliko pravnih lica nam je prišlo i ponudilo svoja sredstva zarad ostvarenja naših ideja, što ćemo zasigurno iskoristiti tokom ove godine, o čemu će se već pisati.

Na kojem projektu ste trenutno angažovani i zašto je taj projekat važan?

T.T: Projekat Univerzitetskog centra za akademsku saradnju na kome sam angazovana odnosno postavljena za koordinatora je Akademska elektronska mreža - ACEM. Akademska elektronska mreža je vrlo korisna stvar većinskom delu populacije. Ona ima za cilj da omogući lakšu razmenu neautorskog materijala potpuno besplatno, s željom da se podigne nivo obrazovanja u Srbiji. Pored toga, organizacija pomoću ovog projekta želi da u današnjim uslovima posebno pomogne onima koji nisu u mogućnosti da priušte sebi literaturu.

Kako si se odlučila za projekat i zbog čega?

T.T: Za projekat ACEM sam se odlučila zato što mislim da svojim angažovanjem na tom projektu na najbolji način mogu da doprinesem radu kako servisa Akademska elektronska mreža, tako i radu UNICAS-a. Takođe smatram da je to jedan od važnijih projekata organizacije koji direktno utiče na poboljšanje studentskog standarda i omogućava bolje uslove osobama koje se edukuju na teritoriji Srbije.

Kako si zadovoljna saradnjom sa ostatkom organizacije?

T.T: Veoma sam zadovoljna saradnjom članova UNICAS-a, kako pojedinaca tako i kolektiva. Ono što je jako važno jeste da se u svim članovima primećuju volja i želja za radom kao i kreativnost koja putem raznih akcija i projekta dolazi do izražaja. Zadovoljstvo mi je što sam deo jednog takvog tima.

Da li misliš da će angažovanje na tom projektu uticati na dalji razvoj tvoje karijere i na koji način?

T.T: Svakako da svako novo stečeno iskustvo na bilo kom polju može biti odličan oslonac i temelj, pomoću koga treba stvarati i graditi svoju karijeru. Graditi karijeru na osnovu svog znanja i svojih sposobnosti – san je i želja svakog mladog čoveka.