Šta je to motivacija?

FOTO: Pick the Brain

Prevela: Hristina Filipović

Šta je motivacija? To je unutrašnja snaga koja vas gura ka preuzimanju akcije i ostvarivanju zamisli. Motivaciju potkrepljuju želja i ambicija, pa tako, ako one izostanu, izostaje i motivacija.

Ponekad se može desiti da želite nešto da uradite, da postignete određeni cilj, ali ako želja i ambicija nisu dovoljno snažne, faliće vam i inicijativa, kao i spremnost na akciju. Kada se ovo dogodi, to znači da vam fali motivacija i unutrašnje pokretanje.

Gde ima motivacije, ima i inicijative i usmerenja, hrabrosti, energije, kao i upornosti pri postizanju ciljeva.

Motivisana osoba preuzima inicijativu i čini sve što je potrebno kako bi postigla cilj.

Motivacija postaje snažnija kada postoji vizija, mentalna slika onoga što želimo postići, kao i kada postoji snažna želja da tu sliku i projektujemo. U takvim situacijama, motivacija budi unutrašnju snagu i moć, i tera vas dalje ka tome da svoju viziju pretvorite u realnost.

Motivacija je korisna pri postizanju bilo kakvog cilja. Možete biti motivisani da naučite novi jezik, da imate dobre ocene u školi, da napravite tortu, napišete pesmu, svakoga dana odete u šetnju, da zaradite vipe novca, kupite novu kuću, osnujete sopstvenu firmu, ili da postanete pisac, lekar ili advokat.

Motivacija postoji tamo gde postoji jasna vizija, svest o tome šta želimo postići, snažna želja, kao i vera u sopstvene sposobnosti. Ona je jedan od ključeva uspeha. Kada ona izostane, rezultati će ili izostati, ili će biti osrednji. U suprotnom, kada ona postoji, postižu se bolji rezultati i postignuća.

Uporedite studenta kome fali motivacija i koji jedva da uči, sa onim koji je motivisan i provodi puno sati učeći. Rezultati ova dva studenta biće potpuno različiti.

Manjak motivacije znači i manjak entuzijazma, poleta i ambicije, dok prisutnost motivacije znači i snažnu želju, energiju i entuzijazam, kao i spremnost da se učini sve kako bi se postigao cilj.

Motivisana osoba je i srećnija osoba, energičnija, koja u glavi ima sliku pozitivnih rezultata.

MP900439558.jpg

FOTO: Sport Psychology Today

Šta možete učiniti kako biste osnažili motivaciju?

1. Postavite sebi cilj. Ako je u pitanju nešto krupno, bilo bi dobro da sebi postavite više manjih ciljeva, čije ostvarivanje vodi ka onom većem. Podelom na više manjih ciljeva biće vam lakše da sami sebe motivišete, jer ćete izbeći da vas obeshrabri cilj koji je preteško postići. Ovo će takođe pomoći da vam se cilj učini izvodljivijim i lakšim za ostvarivanje.

2. Imajte na umu da je veoma bitno da završite ono što ste započeli. Zapečatite u svojoj glavi da sve što započnete morate i završiti, i steknite naviku da to i radite.

3. Budite u društvu uspešnih ljudi, koji imaju slična interesovanja i stremljenja, jer su motivacija i pozitivan stav zarazni.

4. Nikada ne odlažite obaveze. Odlaganje vodi ka lenjosti, a lenjost vodi ka manjku motivacije.

5. Upornost, strpljenje i neodustajanje, uprkos neuspehu i poteškoćama, sprečavaju da se motivacija ugasi.

6. Čitajte o stvarima koje vas zanimaju. Ovo će pomoći održanju entuzijazma i ambicije.

7. Stalno ponavljajte sebi da vi to možete i da ćete uspeti.

8. Gledajte slike onoga što želite da dobijete, postignete ili uradite. To će ojačati vašu želju i učiniti da vaša podsvest radi zajedno sa vama.

9. Vizualizujte svoje ciljeve kao već ostvarene, jer će vam to doneti osećaj sreće i radosti.

Zapamtite, ako vam je određeni cilj veoma bitan, ponavljanje navedenih koraka učiniće da vaša motivacija postane snažnija, i pomoći će vam da budete istrajni.


IZVOR: Success consciousnessHristina je budući diplomirani hispanista koji vam poručuje: “A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.”