Stuktura javne potrošnje

Često smo u prilici da čujemo kako je javna potrošnja velika i kako se toliko i tolko proceneta ukupnog društvenog proizvoda izdvaja za kluturu, penziju, zdravstvo... Predstavnici svih kategorija saglasni su da je upravo procenat izdvojen za njihovu grupaciju manji nego što bi trebao biti.

Međutim, retko možemo naći jasno izraženu tabelu u kojoj možemo videti kolika su tačno izdvajanja za koji sektor. U produžetku, imaćete priliku da vidite taksativno navedene podatke državne potrošnje u Srbiji (tabela ne uključuje podatke lokalnih samouprava). Funkcionalna klasifikacija konsolidovanog izvršenja budžeta Srbije i fondova socijalnog osiguranja za 2010. i 2006. godinu izgleda ovako:

% javne potrosnje% BDP

0

SOCIAL PROTECTION45.7%17.7%
1GENERAL PUBLIC SERVICES6.3%2.4%
2DEFENSE3.9%1.5%
3LAW AND ORDER5.9%2.3%
4ECONOMIC AFFAIRS8.7%3.3%
5ENVIRONMENT0.3%0.1%
6COMMUNITY0.5%0.2%
7HEALTH17.9%6.9%
8CULTURE0.8%0.3%
9EDUCATION10.1%3.9%

Gde treba povećati a gde srezati kesu ostavljamo da sami zaključite.

Izvor: Tržišno rešenje