Rangiranje fakulteta 2012

Koordinator: Branka Miranović
Volonteri - Lokalni koordinatori istraživanja: Aleksandar Vasiljević, Anja Dubovina, Jovana Anđelković, Jovana Trajković, Katarina Kovačević, Maja Strelić, Maja Todosovski, Marija Jovanović, Miloš Preradović, Miloš Tomić, Miroslav Kiš, Nevena Kosorić, Nikola Ristić, Olja Kneselac, Tamara Lazić, Valentina Bajić, Vladimir Vučković, Zlata Hekić

Reference:
Blic: Studentsko rangiranje fakulteta
RTS Jutarnji program - Reportaža
Novi Magazin: Studentsko rangiranje fakulteta
B92: Studentsko rangiranje fakulteta
Politika: FON - Najbolji fakultet u Srbiji
Radio Beograd: Studentsko rangiranje fakulteta
Danas: FTN drugi po kvalitetu u zemlji

rangiranje-fakulteta.jpg

U drugoj polovini marta ove godine, uz podršku Kluba privrednih novinara Srbije, pokrenuli smo studentsko rangiranje fakulteta - prvo studentsko istraživanje kvaliteta studiranja u Srbiji. Za prikupljanje podataka korišćen je on-line upitnik. 2839 ispitanika, koliko je učesstvovalo u istraživanju, čine aktvini studenti svih nivoa studija, kao i oni koji su fakultet završili najkasnije pre dve godine.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svima koji su se odazvali istraživanju i odvojili vreme da popune upitnik!

Pred vama su rezultati pilot istraživanja projekta Rangiranje fakulteta size> koje ima za cilj da svake godine istražuje kvalitet studiranja na svim fakultetima na teritoriji Srbije i svim smerovima i da to, na jednostavan način putem namenskog portala, prezentuje javnosti.

Rezultati će nesumnjivo omogućiti aktivnim studentima da sagledaju kvalitet studiranja na svojim fakultetima u odnosu na druge fakultete, ali i da dobiju odgovore na to šta ih čeka po završetku studija. Onima koji tek planiraju da upišu fakultet ovi podaci biće neprocenjivi! Moći će da saznaju koliko je prosečno vreme potrebno za pripremu prijemnog ispita za određeni fakultet, koliko studenti fakulteta denevno uče van nastave, koji fakulteti imaju dobro razvijenu praksu razmena studenata, ali i gde se organizuje nejviše studentskih žurki. Podaci će svakako služiti i kao jasan instrument za određivanje lidera u različitim oblastima i instrument pritiska za podizanje kvaliteta studija.

Ukoliko se Vaš fakultet ne nalazi u izveštaju, to znači da nije prikupljen dovoljan broj upitnika za analizu. Međutim, to ne znači da su vaši odgovori bili uzalud – već od jeseni krećemo u narednu fazu istraživanja, kako bismo obuhvatili sve fakultete u Srbiji i tada će svi odgovori prikupljeni tokom pilot istraživanja biti uključeni!

U nastavku možete da vidite:

Rang liste fakulteta u različitim zbirnim kategorijama u PDF formatu:
color>

o TOP 20 Rang lista: Odnos prema studentima

o TOP 20 Rang lista: Van-nastavne aktivnosti

o TOP 20 Rang lista: Kvalitet programa

o TOP 20 Rang lista: Infrastruktura


NOVO: Septembar 2012
Na zahtev studenata, objavljujemo nove rezultate i rang liste:

- 20 profesora koji na najpozitivniji način utiču na svoje studente
- 20 saradnika u nastavi koji na najpozitivniji način utiču na svoje studente
- Top 20 fakulteta koje bi studenti upisali kada bi mogli ponovo da biraju
- Na kojim fakultetima je odnos cene/kvaliteta najbolji?
- Na kojim fakultetima studenti najviše uče?


TOP 65 fakulteta u Srbiji
color>
size>

Preuzmi Rang listu [PDF - Izveštaj ukupne rang liste 2012]

Ukupna rang lista za šezdesetpet analiziranih fakulteta, od najvše do najniže rangiranog kada se uzmu u obzir sve ocene koje je fakultet dobio. Klikom na ime svakog fakulteta, u novom prozoru otvoriće vam se poseban izveštaj u PDF formatu sa detaljnim podacima za dati fakultet (1 A4 strana).

1. Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka [PDF - Izveštaj za fakultet
2. Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka [PDF - Izveštaj za fakultet]
3. Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
4. Univerzitet u Beogradu - Faramaceutski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
5. Univerzitet Metropolitan - Fakultet informacionih tehnologija [PDF - Izveštaj za fakultet]
6. Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
7. Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
8. Univerzitet Union - Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo,
osiguranje i finansije [PDF - Izveštaj za fakultet]

9. Megatrend univerzitet - Fakultet za poslovne studije - Beograd [PDF - Izveštaj za fakultet]
10. Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
11. Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka [PDF - Izveštaj za fakultet]
12. Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
13.Univerzitet Metropolitan - Beograd - Fakultet za menadzment [PDF - Izveštaj za fakultet]
14. Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
15. Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematicki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
16. Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizickog vaspitanja [PDF - Izveštaj za fakultet]
17. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
18. Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
19. Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
20. Univerzitet u Beogradu - Stomatološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
21. Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet] *
22. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
23. Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
24. Univerzitet u Nišu - Elektronski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
25. Univerzitet u Kragujevcu - Mašinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
26. Megatrend univerzitet - Fakultet za kulturu i medije - Beograd [PDF - Izveštaj za fakultet]
27. Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
28. Univerzitet umetnosti u Beogradu - Fakukltet dramskih umetnosti [PDF - Izveštaj za fakultet]
29. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju [PDF - Izveštaj za fakultet]
30. Univerzitet Union - Pravni fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]*
31. Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet u Nišu [PDF - Izveštaj za fakultet]
32. Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
33. Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
34. Univerzitet Metropolitan - Beograd - Fakultet digitalnih umetnosti [PDF - Izveštaj za fakultet]
35. Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
36. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizicku hemiju [PDF - Izveštaj za fakultet] *
37. Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
38. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnicki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
39. Univerzitet Union - Računarski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
40. Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
41. Univerzitet u Nišu - Pravni fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
42. Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
43. Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti [PDF - Izveštaj za fakultet]
44. Megatrend univerzitet - Geoekonomski fakultet - Beograd [PDF - Izveštaj za fakultet]
45. Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
46. Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
47. Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
48. Univerzitet u Kragujevcu - Tehnički fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
49. Univerzitet u Kragujevcu - Učiteljski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet] *
50. Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet sporta i fizickog vaspitanja [PDF - Izveštaj za fakultet] *
51. Univerzitet u Novom Sadu - Građevinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet] *
52. Univerzitet u Novom Sadu - Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin [PDF - Izveštaj za fakultet] *
53. Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
54. Univerzitet u Kragujevcu - Filološki umetnicki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
55. Univerzitet u Beogradu - Fizicki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
56. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
57. Univerzitet u Beogradu - Tehnicki fakultet u Boru [PDF - Izveštaj za fakultet]
58. Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
59. Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
60. Univerzitet u Nišu - Građevinsko-arhitektonski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet]
61. Univerzitet u Beogradu - Fakultet Bezbednosti [PDF - Izveštaj za fakultet]
62. Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu [PDF - Izveštaj za fakultet] *
63. Univerzitet u Nišu - Fakultet umetnosti [PDF - Izveštaj za fakultet] *
64. Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet] *
65. Unizerzitet u Nišu - Prirodno-matematicki fakultet [PDF - Izveštaj za fakultet] *
-- Univerzitet Singidunim** [PDF - Izveštaj za fakultet]
-- Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru** [PDF - Izveštaj za fakultet]

*Broj ispitanika ovog fakulteta bio je manji od 20.
**Nedovoljan broj odgovora za utvrđivanja pozicije na Rang listi, fakulteti univerziteta analizirani zbirno.

Napomena: U pojedinačnom izvaštaju, u stavki Van-nastavne aktivnosti > Da li na fakultetu postoji studentski klub ili kafić? - "Ostalo" predstavlja potvrdan odgovor.


Ukoliko se Vaš fakultet ne nalazi u izveštaju, to znači da nije prikupljen dovoljan broj upitnika za analizu. Međutim, to ne znači da su vaši odgovori bili uzalud – već od jeseni krećemo u narednu fazu istraživanja, kako bismo obuhvatili sve fakultete u Srbiji i tada će svi odgovori prikupljeni tokom pilot istraživanja biti uključeni.

U narednom periodu bićete u prilici da čitate izveštaje koji će se odnosti na analize celokupnog uzorka, nezavisno od fakulteta koji studiraju, ili su studirali, i na taj način saznati zanimljive tendencije vezane za današnje studiranje.

Više informacija o metodologiji OVDE


Upotreba rezultata u komercijalne svrhe najstrože zabranjena bez pisane saglasnosti autora istraživanja! Kontakt OVDE
color>