Prijepolje: Mebijus živi u Prijepolju

Udruženje je osnovano na inicijativu strip autora i crtača karikatura Muranović Sabahudina-Murana i snimatelja-montažera, poznavaoca računarskih programa za animaciju, Moračanin Mihajila-Morače. Udruženje nosi naziv po slavnom francuskom strip autoru Žan Žirou, čiji je pseudonim bio “Mebijus”.

Sabahudin Muranović Muran - osnivač udruženja

DA LI JE OVO PRVA INICIJATIVA ZA OSNIVANJE ŠKOLE?

Nije. Prva škola stripa u Prijepolju je održana u saradnji sa Kancelarijom za mlade 2010. godine. Autor i voditelj programa sam bio ja. Bilo je jako lijepo primljeno od strane mladih, čak 20 polaznika, u trajanju od dva mjeseca. Kao najava ove škole bila je prva izložba stripa i karikature u galerijskom prostoru Doma kulture, i to je bio moj povratak stripu posle niza godina bavljenja slikarstvom i grafikom.

KOJA JE SVRHA I IDEJA POSTOJANJA ŠKOLE STRIPA?

Mislim da je Prijepolje pravi rasadnik talenata likovne i dramske umjetnosti... Svrha ove škole je okupljanje mladih i njihova edukacija o stripu, ilustraciji, karikaturi i animaciji. Nažalost, znanje o stripu je svedeno na minimum.Uglavnom se misli o stripu kao o razonodi, dok se u svijetu ta umjetnost afirmisala do krajnjih dometa i živi svoje festivale i promocije. Strip je specifična umjetnost.Strip je deveta umjetnost!

NA KOM PRINCIPU FUNKCIONIŠE ORGANIZACIJA VAŠE ŠKOLE I KOJI SU CILJEVI?

Organizacija je zasnovana na radu u sekcijama. Postoje četiri sekcije: Literarna, koja ima ulogu pisanja scenarija za strip, animirani film i sve što je vezano za tekst. Sekcija ilustracije, koja polaznike edukuje i usmjerava u jednu od dve naredne, skladno sa afinitetom polaznika. Sekcija animacije je zadužena za izradu animiranog filma. Sekcija stripa i karikature podrazumeva rad na stripu i poktretanju strip albuma. Naše mogućnosti su skromne, ali broj polaznika govori o izuzetnom potencijalu. Ima nas 54, razne dobi, pa smo svoje resurse usmjerili uglavnom na edukaciju i saradnju u vidu seminara i tribina u ovim oblastima, kao i saradnju sa ostalim školama stripa u zemlji i vani.

Mihajilo Moračanin - Morača (Koordinator za odeljenje animacije)

ŠTA JE SPECIFIČNO ZA ANIMACIJU?

Sama reč animacija označava oživljavanje, tako da jednom rečju, animaciju možemo nazvati „ slikom u pokretu“.Ono što je za animaciju specifično jeste „privid pokreta“.Crtanjem objekta u
različitim položajima u svakom kadru, se stvara iluzija kretanja objekta, kada se kadrovi prikazuju jedan za drugim određenom brzinom.

DA LI JE TO CRTANI FILM?

Pogrešno je animaciju smatrati crtanim filmom.Tačno je da je animacija postupak koji se primenjuje u izradi crtanih filmova, ali ovaj se postupak veoma uspešno primenjuje i u filmskoj industriji (npr. matrix). Iz tog razloga nastala je podela tehnika animacije na tradicionalnu, stop motion i kompjutersku animaciju.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU ANIMACIJE I CRTANOG FILMA?

Još jedna od grešaka koju mnogi često naprave jeste kada se pravi jasna razlika između animiranog i crtanog filma. Pravilno bi bilo postaviti pitanje razlike navedenih tehnika. Naime, većina nas odrastala je uz crtane filmove stvorene prepoznatljivom tehnikom. Bilo da se radi o visoko kvalitetnim ili više stilizovanim crtežima, jasno je da su oni zahtevali jako mnogo rada i veliki broj crtanih kadrova. Danas je mnogo popularnija nešto lakša RAČUNARSKA tehnika. Računarska animacija se deli na 2-D i 3-D animaciju.

KOJI SU DALJI CILJEVI VAŠEG ODELJENJA?

Ciljevi su da u sklopu škole započne rad na stvaranju serije kratkometražnih crtanih filmova, koji će na slikovit i šaljiv način opisivati karakterističan život i rad ljudi u prijepoljskoj opštini.

Safir Muranović (Koordinator za odeljenje ilustracije)

KOJA JE ULOGA ILUSTRACIJE?

Ilustracija je crtež ili slika koja tumači, dopunjuje ili ukrašava neki tekst; odražava stil i ukus vremena te manire autora. Dokumentarističkoj ilustraciji je cilj što vjernije prikazati neki predmet ili događaj, a veliko je značenje imala prije izuma fotografije. U dječjoj knjizi ilustracija može prevladavati nad tekstom, ili ga potpuno zamijeniti.U kataložnom opisu, ilustracija je zajednički naziv za crteže, note, slike i sve druge grafičke radove, ako se javljaju zajedno.

PORED TOGA ŠTO MOŽETE DA OMOGUĆITE OSNOVNO OBRAZOVANJE IZ ILUSTRACIJE, ŠTA JOŠ MOŽETE DA PRUŽITE POLAZNICIMA ŠKOLE STRIPA?

U planu imamo da pošaljemo svim izdavačkim kućama ponudu ilustrovanja njihovih knjiga, izrade logoa, ukrasnih slova (krasnopis),…

Sabahudin Muranović - Muran (Koordinator odeljenja za stip i karikaturu)

KOLIKO JE INTERESOVANJE U PRIJEPOLJU ZA STRIP I KARIKATURU?

U Prijepolju interesovanje za strip i karikaturu je u ekspanziji. To pokazuje impresivna brojka polaznika koji su svi ipod dvadeset godina. O talentu tih mladih ljudi svejdoči izložba polaznika škole po isteku prve sezone od tri mjeseca. Izloženo je preko stotinak radova.

DA LI STE IZLAGALI NEGDE SVOJE RADOVE?

Iza sebe imam preko 25 izložbi. Poslednjih desetak je posvećeno stripu i karikaturi, a izlagao sam u zemlji i inostranstvu. Radim kao urednik ilustracije u magazinu “DIVAN” koji izlazi tromjesečno na tri jezika u Luksenburgu, zatim kao ilustrator, karikaturista i strip crtač u Beogradskom dnevnom listu “DANAS”. Strip je umjetnost kojom sam ušao u ovaj čarobni svjet crtača, i sada nakon izvesnog vremena vraćam mu se obogaćen iskustvom slikara, grafičara i sa određenim pozorišnim iskustvom.

Na pitanja: “Kako vam pomaže rad škole? Šta za vas predstavlja i koliko vam znači Moebius? Kakva je atmosfvera?“ , odgovaraju nam članovi škole.

Ana Rvović (13):

Naučila sam mnogo i družim se sa pravim ljudima. Još kao mala sam volela da crtam i sve što sam crtala je onako kako sam ja to umela, i mislila da treba nacrtati. Međutim, kada sam krenula u ovu neobičnu i u našoj opštini prvu školu ovakve vrste, naučila sam dosta korisnih stvari. Za kratko vreme od tri meseca, koliko je i trajao prvi deo škole, primetila sam ogroman napredak u crtanju. Ljudi koji su gledali moje radove pre i posle ove škole su oduševljeni.

Medina Halilović (18):

Naš grad je jako mali i svaka promena ovog tipa nam veoma znači. Meni lično škola dosta pomaže, jer bih želela da upišem fakultet primenjenih umetnosti. Rad škole nam pruža dosta toga. Naučili smo dosta o stripu, tehnici crtanja, portret, figuru, perspektivu...

Džejlana Muranović(18):

Rad škole znači mi puno zbog toga što mi pomaže da proširim svoje vidike u pogledu: kadriranja, kao i kompozicije, anatomije i dinamike figura, kao i gestikulaciju i izražavanje emocije likova.Takođe, razvijam svoju imaginaciju, kreativnost. Atmosfera je pozitivna, radna i puna optimizma, što mi se posebno dopada. Ja sam se odlučila za animaciju, jer mi je jako uzbudljivo nacrtani rad pokrenuti i udahnuti mu život. Družimo se, crtamo, a što je najvažnije - učimo družeći se!

Školu stripa i njen rad možete pratiti na facebook stranici, OVDE