Potrebni i biznis inkubatori!
Created by Snowing (Freepik.com)

U Srbiji postoje nekoliko centara u Beogradu, Nišu, Subotici, Zrenjaninu koji su pokrenuli inkubatore. Oni se ogledaju u ustupanju prostora i neophodne opreme za obavljanje delatnosti kao i u stručnoj, ali i pravnoj i administrativnoj podršci. Praksa je da je prve godine upotreba poslovnog prostora besplatna a da korisnik pokriva deo troškova: telefon, struju, internet... U nekoliko faza korisniku se povećava nivo participacije u pokrivanju troškova, ali se postepeno uvodi i naplata korišćenja poslovnog prostora, do trenutka kada korisnik počinje samostalno da izmiruje nastale troškove i tržišnu cenu korišćenja poslovnog prostora.

Ideja ove usluge je da podrži kreativne i inovativne ideje pojedinaca koji su voljni da ih realizuju, ali ne poseduju početni kapital. Inkubatori su nastali 80ih godina u Engleskoj i Nemačkoj, a 90ih godina postaju veoma važan instrument razvoja preduzetništva u Evropskoj Uniji. Danas u EU postoji preko 900 različitih modela a njihovo postojanje značajno može unaprediti razvoj preduzetništva u zemljama u tranziciji poput Srbije.

Iako u Srbiji postoje biznis inkubatori, da li ste čuli da neko iz vašeg okruženja koristi tu uslugu? A da li poznajete ljude sa idejom o sopstvenom poslu a bez početnog kapitala? Broj korisnika inkubatora je zanemarljivo mali pa u duhu predstojećih izbora nije loša ideja pitati svoje političke predstavnike da li su imali u planu ozbiljnije razmatranje ideje o omasovljenju biznis inkubatora!