Poboljšajte vaše socijalne veštine i EQ

Foto: Ljupka Mirković Dubajić

Kada govorimo o merenju inteligencije, kao standardni test se uzimao onaj koji meri koeficijent inteligencije i on se nekoliko godina tumačio kao činjenično stanje. Ipak, IQ test nije jedini i neprikosnoveni način merenja inteligencije. Ako želite da imate bolje socijalne veštine i da napredujete na ličnom planu, morate da znate šta znači biti emocionalno inteligentan.

Definicija emocionalne inteligencije

Kao vođa trebalo bi da budete svesni kako vas ljudi doživljavaju. Ljudi na vodećim pozicijama iskazuju svoje emocije ljudima koji ih okružuju i prenose ih na njih. Jedna od ključnih kompetencija vođe je nadmoć nad nečijim emocijama. Međutim, nije svaki menadžer vođa. To što se menadžer nalazi na vodećoj poziciji ne mora da znači da je on i vođa. Vođe poseduju određene kvalitete koje nemaju ili ne prihvataju svi menadžeri. Kao vođa tima morate stalno da budete svesni svoje emocionalne inteligencije što možete postići mereći sledećih pet ključnih kompetencija.

Emocionalna samosvest

Budite uvek svesni sebe i svojih osećanja. Da li ste srećni? Da li ste tužni? Vaše raspoloženje se direktno odražava na moral i produktivnost vašeg tima. Kada ste svesni svojih osećanja, onda na raspolaganju imate neophodne alate koji će vam omogućiti da razmislite pre nego što nešto kažete ili uradite.

Emocionalna samoregulacija

Emocionalna samoregulacija znači da možete da odlučite kako želite da se osećate i da to i ostvarite. Vi niste žrtva okolnosti. Vi uviđate da je sreća izbor i proaktivno činite taj izbor.

Emocionalna samomotivacija

Kada ste u stanju da upravljate svojim osećanjima, onda možete i da utičete na svoju motivaciju tako što ćete govoriti sebi šta da osećate. Usredsredite se na pozitivno – ne na negativno. Donesite svesnu odluku da pogurate sebe ka pozitivnosti i produktivnosti. Svako može da bude negativan. Za to nije potrebno uložiti nikakav napor. Pitanje je da li možete biti pozitivni u negativnoj situaciji?

Empatija

Empatija je sposobnost da stavite se na tuđe mesto i pokušate da se osećate isto kao ta osoba. Ova osobina vam pomaže da izmenite svoje viđenje stvari kako biste razumeli i shvatili kroz šta prolaze druge osobe. Empatija je jedna od odlika dobrog vođe.

Negovanje odnosa

Između iskrene brige o nekome i učtivosti i kurtoaznosti postoji velika razlika. Ako su vaše namere iskrene, to se zaista vidi. Ova vrsta odlučnosti vam omogućava da zauzmete stav umesto samo da sledite ono što je popularno. To je više od pukog saopštavanja nekome da je uradio dobar posao. To je potpuno sagledavanje nečije ličnosti i poslovnog učinka zbog čega ljudi iskreno veruju da ste vi primer pravog vođe i da vam je stalo do drugih.

Socijalne veštine i emocionalna inteligencija u pet koraka

Znati šta su ključne kompetencije emocionalne inteligencije je samo pola bitke. Drugu polovinu čini preuzimanje informacije i njihovo upotrebljavanje zarad sopstvenog ličnog razvoja.-poslovna_komunikacija.gif

Informišite se

To već radite – već čitate ovaj članak. Samim informisanjem o tome šta znači biti emocionalno inteligentniji, već preduzimate prvi korak ka ličnom razvoju i postajete emocionalno inteligentniji.

Znajte gde ste i kako vas drugi doživljavaju

Svako ko ume sebe da sagleda kritički trebalo bi da vidi šta proističe iz njegovog ponašanja. Ne samo da bi trebalo da budete svesni gde ste u odnosu na ciljeve sopstvenog ličnog razvoja, već je potrebno da razumete i budete svesni kako vas doživljavaju drugi ljudi. Zamolite druge da vam proslede povratne informacije o vašem ponašanju i da vam pomognu da postanete bolji.

Suzite krug interesovanja

Radite na jednoj stvari. Najlakši način da se usavrši neka veština je da se usredsredite samo na nju. Ako se odlučite da razvijate sve veštine istovremeno, nećete razviti nijednu. Sužavajući krug interesovanja i sledeći taj izbor pružate sebi mogućnost da postavite i postignete male i izmerljive ciljeve.

Stvaranje „spoljnje odgovornosti“

Kada se raspitujete o povratnim informacijama o svom ponašanju i tome kako vas drugi ljudi doživljavaju, uvek pitajte iste osobe. Zamolite ih da vas posmatraju i da vam pomognu da dostignete željeni cilj. To se zove stvaranje „sopstvenog upravnog odbora“ (creating your own board of directors). Ova grupa ljudi će vam pomoći i smatrati vas odgovornim za postizanje i napredak vaših sopstvenih ciljeva.

Nikad ne prestajte da učite

Sećate li se kako smo rekli da svako može da upotrebi više socijalnih veština? To znači da bez obzira na to koliko ste visoko dogurali, nikad nećete biti savršeni. Uvek će biti još prostora za vaš lični razvoj. Lični razvoj može vrlo brzo da krene naglo, samo kad se usredsredite na njega. Setite se samo da je za uspeh potrebno neko vreme i strpljenje. Ne budite suviše strogi prema sebi. Radite po jednu stvar na dan i neka vam svaki sledeći dan bude bolji od prethodnog.

Izvor: Business Marketing Engine