Piero Tortola: Internet ne diskriminiše!

Ovo je priča o želji za promenom, dobrim idejama i inicijativi, i rezultatima koje možemo postići kada se prva tri pomešaju sa puno pozitivne energije i kreativnosti, a svemu toma doda ključni sastojak – internet! Selimo se u Italiju 2008. godine, na godišnje druženje grupe prijatelja i kolega koji su se upoznali tokom studija na London School of Economics a zatim “rasuli“ na četiri strane sveta, neki da nastave usavršanje, drugi da grade karijeru u svetskim organizacijama. Nezadovoljni dezinformacijama u medijima i činjenicom da veliki broj njihovih sunarodnika na osnovu istih donosi sudove i odluke bitne za budućnost Italije, to veče odlučili su da umesto stalnog gunđanja preduzmu nešto.

Pokrenuvši NVO i portal Quattrogatti.info, svoje znanje stavili su u službu sugrađana i počeli da „seciraju“ kompleksne teme i javnosti ih predstavljaju na intelektualno rigorozan i jasan način. Stavljajući naglasak na jednostavnost i efektivnost, teme poput krize evra, slobode medija ili referendumskih pitanja postale su razumljive svima od 17 do 107. Tajna se krije u jednostavnom jeziku ali i veštoj upotrebi interneta i medija kao što su prezentacije, infografike i animirani video snimci. Danas su se pokretu, osim mladih intelektualaca i istraživača iz najrazličitijih društveno-ekonomskih nauka, pridružili i mnogobrojni novinari, animatori, režiseri, PR profesionalci i prevodioci, a trud nije ostao nezapažen. Organizacija upravo doživljava veliku ekspanziju pošto je dospela u žižu javnosti i našla put do stalnog prisustva na stranama najvećih italijanskih medijskih kuća kao što su Corriere della sera, La Stampa i Il Fatto Quotidiano, ali napravila i odjek u svetu dobivši pozive za saradnju i narudžbine od internacionalnih konsultantskih kuća i organizacija poput Open Society Institute.

Kako je sve to izgledalo u praksi, da li je “put do zvezda posut trnjem“ i koje su inovacije u svetu online obrazovanja ispričaće nam 14. oktobra na konferenciji „Srbija na vezi“ dr Piero Tortola, politikolog, predavač na Univerzitetu Oxford i jedan od urednika i partnera NVO Quattrogatti. Da bismo „prekratili“ vreme do konferencije, razgovarali smo sa Pijerom o vezi između akademskog rada i aktivizma, aktivizma i biznisa, i značaju interneta za razvoj dobrih ideja.

Piero Tortola će održati predavanje na konferenciji Srbija na vezi 2012 - tema: On-line obrazovanje kao aktivizam i preduzetništvo. Više informacija ovde.

Које su, po Vašem mišljenju, posledice interneta za današnje državne uprave?

Sa čisto konceptualne tačke gledišta usudiću se da kažem da, kao bilo koja druga nova tehnologija, internet predstavlja neutralno sredstvo koje može proizvesti pozitivne ili negativne rezultate kada je u pitanju odnos između vlade i građana. Ipak, sa pozicije jednostavnog posmatranja, čini mi se da je interent imao pozitivan uticaj na kvalitet rada vlada. Kao prvo, zbog brzine prenosa informacija, internet može učiniti javnu administraciju efikasnijom i dostupnijom građanima. Drugo, zahvaljujući internetu, vušestruko su se umnožili načini, brzina I izvori demokratske kontrole vlasti, i uopšte, proizvodnje informacija. Naravno, ne treba potceniti negativne efekte koje ova multiplikacija glasova može imati na društvo, prvenstveno jer web ne pravi razliku između “dobre” i “loše” informacije i pruža im podjednake šanse da privuku publiku. Međutim, sasvim je evidentno da kako internet postaje zreliji, sve je više u stanju da razvija “antitela” i mehanizme za razdvajanje kvalitetnih informacija od smeća. «Wiki» mehanizam, koji delegira kontrolu sadržaja korisnicima, je jedan mehanizam koji se pokazao kao veoma uspešan. Dalje, tu je i veliki broj informativnih sajtova i blogova, među njima i Quattrogatti.info, koji su uspeli da izgrade reputaciju za pouzdanost i kvalitet tokom godina rada.


372933_273394235380_1856913245_n.jpgKoja je uloga akademika i visokog obrazovanja u ovom novom kontekstu i kako se Vi u to uklapate?

Akademici, i uopšte intelektualci, imaju ključnu ulogu u ovom kontekstu jer oni imaju moć i odgovornost da posreduju između brzih i jednostavnih informacija koje možete naći na internetu, i vrste dubljeg znanja koje se stiče tokom godina studija i treba da bude u srži kvalitetne informacije. Značaj te „medijacije“ raste kako vlade postaju kompleksnije, a samim tim i teže dokučive prosečnom građaninu.

Uzmimo primer fiskalne politike: u principu, trebalo bi da bude sasvim jednostavna stvar odrediti da li je vlada smanjila ili povećala poreze. U praksi to nije slučaj, imajući u vidu širok spektar tipova i nivoa oporezivanja kojima moderna vlada raspolaže i čija kombinacija određuje pravu težinu poreza koju građani nose na svojim ramenima. Kao rezultat toga, laici često nisu u mogućnosti da utvrde da li premijer ili predsednik govori istinu kada tvrdi da je njegova vlada smanjila poreze, bar ne bez pomoći nekog ko ima uvid, sredstva i sposobnost da shvati državni budžet i to iz šireg konteksta. U tom smislu, web kao sredstvo komunikacije i ljudski kapital kao izvor sadržaja su komplementarni. Jasno, ovo ne znači da su svi akademici uvek u pravu, niti da su njihove analize uvek bez interesa. Ipak, sudeći prema sopstvenom iskustvu, rekao bih da je Internet učinio više za značaj i relevantnost iskrenih i dobronamernih intelektualaca, nego za one "lažne". Ovo posredovanje između različitih tipova informacija i znanja je upravo ono što Quattrogatti.info želi da postigne. Mislim da smo posebno dobro pozicionirani da vršimo ovu funkciju ne samo zbog vrste instrumenata koje koristimo, već i zato što popunjavamo jedan očigledan nedostatak na italijanskom „informacionom pejzažu“.


Koji je bio glavni motiv za pokretanje Quattrogatti.info?

To je bila želja da se pruže jasne, koncizne i svima dostupne informacije o pojedinim pitanjima koja su važna za društevni, ekonomski i politički život Italije, a o kojima tradicionalni kanali informisanja, poput novina i televizije, nude malo pouzdanih podataka. Quattrogatti.info osnovala su 2008. godine tri studenta - postdiplomaca ekonomije, sa ciljem da daju svoju ocenu i pojasne ekonomsku i finansijsku situaciju u kojoj se Italija našla, kao i da “dekonstruišu“ platforme dve rivalske političke koalicije pred parlamentarne izbore održane te godine. Odatle se projekat postepeno širio i tim sada okuplja šest urednika, dva video producenta i veliki broj autora. Osim toga, uvedeni su novi proizvodi i nove teme – pored ekonomskih, sada se bavimo i političkim i društvenim pitanjima.


picture%205.pngČesto intelektualci veruju da je komplikovanije bolje i tako ostaju izvan javne sfere, nerazumljivi i nedelotvorni. Quattrogatti.info to pokušava da promeni. Kako su Italijani reagovali kada ste počeli sa radom?

Uvek smo imali veoma dobre reakcije od naše publike. I kako su naš projekat i publika rasli, reakcija je postajala sve pozitivnija! Mi veoma ozbiljno shvatamo povratne infromacije od naših posetilaca: čitamo svaki mejl koji nam stigne i odgovoramo na sve komentare i zahteve za pojašnjenjem. Naravno, povremeno nam stigne kritika ali to su najčešće konstruktivne zamerke. Mislim da je takva reakcija još značajnija u italijanskom kontekstu, gde su kvalitetne činjenične informacije prilično oskudne
(posebno o politički osetljivim temama), a javni diskurs strukturiran duž frakcija, svaka sa sopstvenom zvaničnom istinom. Entuzijazam koji je naš rad generisao veoma je ohrabrujući za budućnost informacija u zemlji. Druga važna karakteristika Quattrogatti.info je da uvek ohrabrujemo naše čitaoce da se uključe i sarađuju sa nama. Tokom godina izgradili smo prilično veliku mrežu ljudi koji nam pomažu na različite načine, i to je jedna od glavnih snaga Quattrogatti.info.


Koje su to karakteristike infografika i animiranih video zapisa koje olakšavaju transfer znanja većem broju ljudi?

Ja bih rekao tri stvari: a) ovi instrumenti jednostavno lepše izgledaju, i samim tim su privlačniji; b) oni omogućavaju prenos velikih količina informacija na veoma jednostavan način zahtevajući malo prostora i vremena – slika govori hiljadu reči; v) oni zahtevaju manje napora od onog koji gleda / čita. Jedna loša strana svega ovoga je što može umanjiti motiv da se traga dalje za složenijim informacijama. U izvesnoj meri, može se reći da je ovo naš cilj – da “svarimo“ koncepte i ideje za druge i učinimo ih jednostavnim i dostupnim. Ali veoma je važno da naglasim da mi ni na koji način ne želimo da podstaknemo „intelektualnu lenjost“! Naprotiv, uvek se trudimo da podstaknemo našu publiku da dalje istražuju temu kojom se bavimo, bilo da je to putem objavljivanja bibliografija, beleški i linkova, ili kroz složenije i duže follow-up članke na našem sajtu. Ovaj potonji aspekt će biti posebno proširen na našem novom sajtu, čiji se launch planira krajem septembra.


Pogledajte animirani video o javnom servisu u Italiji koji je Quattrogatti.info izradio na zahtev
Open Society Foundation

Linija između aktivizma i biznisa je veoma tanka danas. Da li ste težili ka tome da se Quattrogatti.info razvije u internet posao ili je to nešto što vas je iznenadilo?

Uvek smo imali generalnu tendendiju razvoja ka profesionalnijem načinu rada. Na neki način, to je neizbežno - kada se prave kvalitetniji i sofisticiraniji proizvodi koji zahtevaju profesionalce, posebna znanja i veštine i više vremena i energije, volonterizam posle nekog vremena postaje neodrživ. Ono što je bilo i dalje ostalo manje jasno jesu uslovi ove tranzicije: oni spoljni (kakvu interakciju želimo
sa okruženjem), i oni interni (da li i kako treba restrukturirati našu organizaciju). S obzirom da predstavljamo novinu, odnosno da ne postoje primeri iz prakse na koje se možemo osloniti, svakodnevno „krčimo put“ i učimo kroz rad, ali do sada smo uspeli da sprovedemo naše transformacije prilično glatko i očekujemo da će tako biti i ubuduće.