Očekujte 16. Festival uličnih svirača!

Festival će ove godine biti na novoj lokaciji – u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, kako bismo se još više približili elementarnim ciljevima ove manifestacije, kao što su: oplemenjivanje ulice i uopšte gradskih prostora koji nose vredno graditeljsko nasleđe, a sada i kroz decentralizaciju kulturne ponude i specifičan kulturni doprinos lokalnoj zajednici. Ovakva odluka prirodan je dakle nastavak razvoja Festivala, a doneli smo je nakon niza razgovora i konsultacija sa partnerima i prijateljima festivala.

Kao i prethodnih 15 godina, u programu će učestvovati izvođači iz Srbije, regiona, Evrope, Amerike i drugih geografski udaljenih država, a činiće ga muzički nastupi, performansi, ambijentalne predstave, filmske i video projekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru ali i radionice, konferencije, predavanja, organizovani obilasci.

21251166169_4b558966c7_z.jpg

Međutim, koncepcija programa delom će se razlikovati od prethodnih godina jer će prostori u kojima će se program realizovati imati neuporedivo važniju ulogu u projektu, što znači da ćemo program u velikoj meri prilagođavati lokacijama, a ne obrnuto.

Festival će se truditi da tokom koncipiranja i realizacije programa u što većoj meri koristi već postojeću infrastrukturu Podgrađa, i uključi mnogobrojne lokalne organizacije, preduzeća i pojedince sa ciljem da se aktivnosti festivala prilagode realnim potrebama zajednice i da se stanovnici aktivno uključe u projekat.

Mnogi partneri i prijatelji već su se uključili pa je novi koncept, program i izgled ovogodišnjeg festivala osmišljen u saradnji sa udruženjima Scenatoria, Suburbium iz Petrovaradina i Fakultetom tehničkih nauka (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju).

21463067025_768ced7170_z.jpg

Lokacije na kojima će se događati festival biće: Beogradska ulica, Trg vladike Nikolaja, Štrosmajerova ulica sa bočnim uličicama, Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvrđave) i Barutana “Josif” sa okolinom.

Festival uličnih svirača će ovogodišnjim izmeštanjem na novu lokaciju, pružiti priliku umetnicima, posetiocima, lokalnom stanovništvu i gradu uopšte, da uzmu aktivno učešće u kreiranju nove umetničke i urbane sredine.

output_6cz6ud.gif

Pročitajte i:

Uskoro: Zajedno do bine u Vrdniku!
Uskoro: Vršačka ulična sportijada!
IGF: Igra produžena za još jedan dan!