Naučite da učite uz pomoć ovih faza

FOTO: Naslovi.net

Nakon što smo utvrdili načine za bolju koncentraciju i koje tehnike za brže pamćenje tokom učenja postoje, sada ćemo vam predstaviti faze u učenju i kako da naučite da učite koristeći ih.

Motivacija

Kao polaznu tačku u procesu učenja možemo uzeti nedostatak motivacije. Skoro svaki student danas se susreće sa tim. Teško je, tj. gotovo je nemoguće motivisati nekog da počne da uči. Nekada motivaciju morate sami pronaći, jednostavno morate sebe motivisati da ćete za uloženi napor i trud dobiti nagradu. Bilo da je to neka materijalna stvar ili jednostavno ispunjenost zadovoljstvom nakon postignutog uspeha.

Gradivo je preobimno

Kao drugi problem, koji je vrlo čest, mozemo navesti da svi uglavnom odustajemo zato što ima „mnogo“ da se uči. Sam pogled na knjigu, lekciju, u prvi mah mogu da nas obeshrabre: knjige će nam delovati kao da im nikad nema kraja, a lekcije će biti preduge. Međutim, ovu situaciju je lako rešiti, jednostavno sistematskim planom podeliti veće celine na manje. Osim što će nas to dodatno motivisati, jer jedan naučeni deo daje nam motiv i snagu da naučimo sledeći i tako deo po deo na kraju predstavljaće složenu celinu, a osim toga i okvir za vremensko planiranje učenja.

u_enje1.jpg

FOTO: Western Seminary

Vremenski period

Iako vreme potrebno za učenje varira od osobe do osobe, najbolje je napraviti vremenski okvir koji će olakšati, a pritom obezbediti kontnuitet u učenju. Neophodno je odrediti tokom dana vreme koje ćete provesti učeći i tokom tog perioda biti samo fokusirani i skoncentrisani na ispunjene dnevnog plana. Odredite dnevnu normu učenja i nemojte od toga odstupati, uspeh je onda neizostavan. A kao nagradu za vreme koje ste proveli sa knjigom, počastite sebe gledanjem omiljenog filma ili šetnjom sa prijateljima.

Usvajanje znanja

Tokom učenja susrećemo se sa sledećim fazama:

- Faza nesvene nekompetencije: ovo je početna faza u učenju, ono sto je karakteristično je da olako prihvatamo i gradivo nam deluje prelako. Često u ovoj fazi dajemo sebi prostora govoreći „ma, ima vremena”.

Na primer: Gledajući profesora matematike kako nam prvi put objašnjava rešavanje matrica i kako on radi deluje nam lako i jednostavno, ali kada počnemo da rešavamo zadatke sa matricama, uvidimo da i nije baš tako jednostavno kao što izgleda.

- Faza svesne nekompetencije: druga faza plilikom učenja, predstavlja kritičan moment, kada postajemo svesni da je učenje teško, da ne usvajamo znanje određenim tempom. Često u ovoj fazi dolazi do odustajanja, zato je neophodna dobra motivacija i snaga volje.

slika33.jpg

FOTO: Crno beli svet

Na primer: želite da upišete kurs „Analiza tržišta“ na iAkademiji. Odlazite na stranicu na kojoj je opisano šta ćete sve naučiti na kursu: analizira mikro okruženja, analiza makro okruženja kompanije, situaciona analiza, SWOT analiza u cilju pozicioniranja i planskog vođenja poslovanja, SWOT analiza u cilju pozicioniranja sebe i pravljenja plana razvoja vlastite karijere, plan kako da iskoristite svoje talente i kako da svoje nedostatke pretvorite u prednosti u cilju napretka u karijeri ili povećanja zapošljivosti. Kada pogledate koliko ima glavnih tačaka, a još ako pomislite da to nije sve, da ima još podlekcija koje treba da naučite - shvatite koliko stvari ima da se nauči. Kažete sebi: „Ja ne mogu sve ovo”. Uhvati vas panika i odustanete.

Ili na primeru rešavanja matrica, profesor sad objašnjava množenje matrica, njihovo sabiranje, inverznu matricu ili određivanje determinanti, kao i pružanje brojnih informacija za relativno kratak period, mogu uticati destimulativno na studenta, da ubedi sebe da on to ne može da uradi.

- Faza svesne kompetencije: tokom ove faze primenjujete strategije koje su potrebne, kako biste ostvarili svoj cilj, postajete uspešni i to vam donosi dodatan stepen zadovoljstva, jer svaka uspešno naučena lekcija, možemo reći da predstavlja „vetar u leđa” za sve ostale.

Na primer: Ovladali ste rešavanjem zadataka, bez problema određujete determinante, vršite sabiranje, oduzimanje, upoznati ste sa svim pravilima i svakog dana postajete sve više sigurniji u sebe.

Ili kao polaznik kursa, nakon naučene lekcije odradite zadatak i mentor vam odgovori da ste ga uradili odlično, što je još jedan veliki korak ka krajnjem testu i sticanju sertifikata.

_veb_novinarstvo.gif

- Faza nesvesne kompetencije: ovo je završna faza u procesu učenja, gde ste u potpunosti stekli neophodno znanje i ovladali materijom.

Na primer: Rešavanje zadataka vam je sad rutina, naučili ste sve situcije vezane za datu oblast i uspešno završavate učenje.

Ako primenite znanje koje ste stekli na kursu, već uveliko imate svoju firmu, za koju jasno znate šta su njene snage i slabosti, a šta šanse i pretnje. Znate da adekvatno analizirate potrebe i želje potrošača, da analizirate stanje na tržištu i uspešno se borite sa konkurencijom.

Ponavljanje

Stečeno znanje je neophodno obnavljati, jer „ponavljane je majka mudrosti”. Preslišavanje, a da se pritom ne gleda u knjigu i sve informacije kojih se tada prisetimo, povećavaju šansu da se one trajno zadrže u memoriji.


Verba volant, scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje.