Moja odluka: Studiraću!

FOTO: Moj izbor moja odluka

Informacije o obrazovnom sistemu, studijskim programima, pripremnoj nastavi, konkursu, prijemnom ispitu i upisu na Beogradsku poslovnu školu i Fakultet političkih nauka možete saznati u nastavku teksta.

Beogradska poslovna škola (BPŠ)

Visoka škola strukovnih studija je državna visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom 60 godina. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja zasniva se na principima Bolonjske deklaracije.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, BPŠ je akreditovala sedam studijskih programa na osnovnim studijama:

- Finansije, računovodstvo i bankarstvo;
- Poslovna informatika i E-biznis;
- Marketing i trgovina;
- Menadžment turizma;
- Porezi i carine;
- Menadžment i
- Javna uprava.

14732253_1242676769124476_4464644750285624468_n.jpg

FOTO: Facebook - Beogradska poslovna škola

Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit vršiće se 22., 23., 24. i 27. juna 2016. godine od 9 do 14 časova. Prijemni ispit će se održati 1. jula, a za šest od sedam ponuđenih smerova, budući studenti mogu birati dva od šest predmeta za polaganje: ekonomija, poslovna ekonomika, statistika, matematika, sociologija i informatika. Na studijskom programu „Javna uprava“ obavezan predmet za polaganje je Ustav i ljudska prava, dok drugi predmet, kandidati biraju sami.

Prijave za pripremnu nastavu za junski ciklus otvorene su do 3. juna.

Studentski parlament je organ BPŠ-a, preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese. Naime, studentski parlament razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, ali i studentska putovanja, kao što je „Višijada“, koja predstavlja putovanje svih studenata Visokih škola na teritoriji Republike Srbije.

_event_management.gif

Beogradska poslovna škola je druga najtrofejnija škola „Višijade“, a ove godine je osvojila u sastavu muških ekipa I mesto u fudbalu i odbojci i II mesto u košarci, a u sastavu ženske ekipe III mesto u odbojci.

Više informacija možete pronaći na sajtu ili dođite na otvorena vrata svakim radnim danom od 9 do 17 časova na info pultu škole.

Fakultet političkih nauka (FPN)

FPN već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja, koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja.

Studijski programi za osnovne akademske studije su:

- Studije politikologije;
- Međunarodne studije;
- Studije novinarstva i
- Studije socijalne politike i socijalnog rada.

14591647_1304520392900578_8598216071680775180_n.jpg

FOTO: Facebook - Fakultet političkih nauka

Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit vršiće se 21., 22. i 23. juna od 10 do 13 časova u amfiteatru i Slušaonici 1. Prijemni ispit će se održati 27. juna i budući studenti polažu, u zavisnosti od studijskog programa, sledeće predmete:
- istoriju (studije politikologije i međunarodne studije),
- sociologiju (studije politikologije, međunarodne studije, studije novinarstva i studije socijalne politike i socijalnog rada),
- ustav (studije politikologije, međunarodne studije, studije novinarstva i studije socijalne politike i socijalnog rada),
- srpski jezik (studije novinarstva) i
- psihologiju (studije novinarstva).

Prijave za pripremnu nastavu za junski ciklus otvorene su do 3. juna do 12 časova. Srednjoškolci se mogu prijaviti tako što će popuniti onlajn formular, a dokaz o uplati doneti prvog dana pripremne nastave.

Studentska putovanja, pod nazivom „Politijada“, se održavaju svake godine, a ove godine su studenti posetili Mariborsko Pohorje. Na ovom tradicionalnom događaju okupljaju se studenti iz celog regiona. Studenti FPN-a su ove godine osvojili I mesto u fudbalu i I mesto u basketu.

Više informacija o FPN-u saznajte na sajtu fakulteta.


Ana, druželjubiva i radoznala studentkinja; voli da piše, vodi intervjue, istražuje i pohađa razne edukativne kurseve.