Koji je vaš stil učenja i kako ga unaprediti?

FOTO: Press Online

Postoje različiti načini na koji možete pristupiti učenju. Najraširenija i najednostavnija podela tipova učenja je ona koja podrazumeva tri tipa učenja (o kojima smo nedavno pisali; za pregled teksta o određenom tipu učenja, kliknite na naziv pomenutog), a to su:

- vizuelni,
- auditivni i
- taktilini.

Test o stilovima učenja

Piter Hani i Alan Mamford su napravili jednu od najpoznatijih klasifikacija stilova. Oni stilove učenja dele u četiri grupe: revizor, aktivista, teoretičar i pragmatičar. Pre svega, uradite ovaj test i saznajte kojoj grupi pripadate.

_izrada_sajtova.gif

Postupak: izaberite 25, od ponuđenih 40 odgovora, koji najviše oslikavaju vašu ličnost i na papiru zabeležite sve brojeve.

1. Volim da pričam sa drugim ljudima o tome kako stvari treba da se urade.
2. Ponekad posmatram aktivnosti drugih ljudi.
3. Volim da čitam i da na taj način učim.
4. U potpunosti se predajem novim izazovnim i praktičnim aktivnostima.
5. Volim da eksperimentišem kada treba da izvršim zadatak.
6. Potrebno mi je vreme kako bih se navikao/la na nove ideje.
7. Učenje pomoću filmova i videa mi pomaže da bolje razumem gradivo.
8. Volim definisane projekte u kojima mogu odmah da počnem sa radom.
9. Odgovara mi učenje pomoću metoda učenja na daljinu ili e-učenje.
10. Uživam u vođenju drugih kroz projekat (mentorski rad).
11. Često mogu da predvidim rezultat.
12. Ispitujem i istražujem logiku koja stoji iza pretpostavki.
13. Pronalazim da je diskusija najbolji način za učenje.
14. Poredim svoja rešenja sa rešenjima drugih ljudi ili situacijama.
15. Mogućnost da se postavi pitanje je vrlo bitno za mene prilikom učenja.
16. Učenje napolju i trening su veoma interesantni.
17. Raspitujem se za skoro sve.
18. Volim obuku na poslu.
19. Često istražujem pitanja i razne teme.
20. Volim da analiziram situaciju pre početka.
21. Volim da učim u klasično postavljenim kursevima.
22. Volim da učim kroz stvaranja i vizuelnu prezentaciju onoga što smo radili, kao npr. flip čart.
23. Predavanje je često najbolji način za mene da učim.
24. Iskreno uživam u slušanju mišljenja drugih i njihovih interpretacija naučenog.
25. Preuzimam akcije i počinjem sa realizacijom zadataka odmah.
26. Dobar/a sam u vizualiziranju zadatka pre nego što ga započnem.
27. Studija slučaja mi pomaže da stvarno razumem neki koncept.
28. Često zamišljam kako bi stvari trebalo da se urade.
29. Trudim se da isplaniram svaki projekat na kome radim.
30. Samouk/a sam ili kada mogu radom da učim, najbolji je način na koji prihvatam nova znanja.
31. Učim najboje kada mogu da pratim nekoga kako radi određeni posao.
32. Težim da klasifikujem ili uredim ideje, kako bih rešio/la problem.
33. Volim da učestvujem u brejnstormingu na teme sa kojima se moj tim ili ja suočavamo.
34. Veoma sam organizovan/a.
35. Najbolje učim kroz praktične vežbe ili igranje uloga.
36. Mogu da učim kroz istraživački rad.
37. Stalno vidim šanse u okruženju.
38. Učim posmatranjem kako drugi rade.
39. Najboje učim kroz mentorski rad.
40. Volim rešavanje problema.

U tabeli ispod, izaberite 25 odgovora koje ste izdvojili iz prethodne liste. Odredite polje u kome imate najviše izabranih stavova. To polje je karakteristično za vaš stil učenja.

tabela.jpg
FOTO: Kreirano po uzoru na tabelu iz knjige Hanija i Mamforda „Stilovi učenja“

Rešenja testa

Aktivista

Ako ste aktivista, onda uživate da budete u centru pažnje. Puni ste želje sa novim znanjem i čim završite jednu aktivnost, započinjete novu. Metode koje vam najviše odgovaraju su: obuka, projekti, igranje uloga, učenje u prirodi.

Revizor

Ukoliko ste imali najviše odgovora koji opisuju profil revizora, znači da vi najbolje učite kada posmatrate stvari iz pozadine i dugo razmišljate o problemu pre nego što donesete zaključak. Najviše vam odgovara učenje koje sadrži sledeće metode: grupne diskusije, povratne informacije, mentorski rad, posmatranje, film i video.

Teoretičar

Kao teoretičar najviše cenite racionalnost i objektivnost. Učeći, pokušavate da otkrijete logičke povezanosti iz pretpostavki i koncepata. Najviše vam odgovara učenje koje podrazumeva sledeće metode: istraživanje, čitanje, učenje na daljinu, dodatno obrazovanje, učenje u klasičnim učionicama, predavanje, pitanja i odgovori.

Pragmatičar

Pragmatičari nisu fokusirani samo na teoretisanje. Sve što uče žele da primene u praksi i svakodnevnom životu. Učeći, stalno sebi postavljaju pitanje: da li i kako ovo funkcioniše u praksi? Najviše im odgovara učenje koje uključuje sledeće metode: mentorski rad, rešavanje studija slučajeva, postavljanje ciljeva, kreiranje toka učenja na flip čartu.


Na kraju, potrebno je znati da pojedinci ne moraju imati zastupljen samo jedan tip učenja. Tokom školovanja, svi mi razvijamo sopstveni stil koji se može kombinovati sa ostalim stilovima, ali uvek postoji jedan dominantan.

Ukoliko ste na primer, izabrali najviše odgovora u koloni „revizor“, to ne znači da ostale stilove treba da odbacite. Naprotiv, upravo kombinacijom različitih stilova, stvarate jedan autentični, lični stil, koji vas može dovesti do najboljih rezultata.


IZVOR: Hani i Mamford „Stilovi učenja“

Isidora je mlada, ambiciozna i istrajna devojka koja veruje u bolje sutra!