Ko je boravio na panteonu Starih Slovena?

Foto: Srbin - Stari Sloveni

Postojali su sveti kipovi – kumiri od kojih je najpoznatiji Zbručki stub iz 11. veka pronađen u reci Zbruču (današnja Ukrajina). Verovanje u zagrobni život i poštovanje umrlih predaka bilo je značajno kod svih slovenskih plemena. Ovom prilikom čitaoce portala iSerbia upoznaćemo sa nekoliko najznačajnijih bogova slovenskog panteona.

Problem vrhovnog boga

Usled različitih istorijskih prilika, vera Starih Slovena se zasebno razvijala, pa je nemoguće sa sigurnošću utvrditi ko je bio vrhovni bog. Prema indoevropskom verovanju, vrhovni bog je bog neba, pa bi tako Svarog bio vrhovni bog. Međutim, problem nastaje pojavom boga Peruna. Dabog bi kao bog Sunca takođe mogao biti na vrhu panteona, budući da se u drugim mnogobožačkim religijama na vrhu nalazi bog Sunca. Najverovatnije je to da se vrhovno božanstvo razlikovalo od plemena do plemena.

Svarog.jpg
Foto: Moja Srbija - Bog Svarog

Svarog

Svarog je bio jedno od najviših božanstava, bog neba i vaseljene. Smatra se da je bio bestelesni bog, stvoritelj neba i zemlje i svih bogova kojima je udelio upravljanje svetom. Svarog spava i u snu je stvorio ovaj svet. Njegov uticaj na materjalno okruženje koje sanja nije direktan, ali ima uticaj na ostale bogove i u tome je njegova velika moć. Svarogovo buđenje označiće kraj sveta.

U početku ne bijaše ništa
osim Boga. Bog je spavao i
sanjao, te mu san trajaše
neprestano. No suđeno je da se
Bog, ipak probudi...

Slovački mit


perun.jpg

Foto: Kolo roda - Bog Perun

Perun

Bog Perun poznat je svim Slovenima kao bog gromovnik, bog olujnog neba i padavina. Zamišljan je kao čovek duge bele brade sa ratnim oklopom, a u ruci je nosio kameni malj ili luk i strelu u obliku munje. Verovalo se da u svojoj kočiji krstari nebom za vreme letnjih oluja. Kažnjavao je krivokletnike i zle ljude, i bio je borac za pravdu. Sloveni su se bogu Perunu obraćali za vreme letnjih suša i njemu je bio posvećen veliki broj dodolskih običaja.

Četvrtak je, kao i kod drugih indoevrospkih naroda, bio posvećen bogu gromovniku. Kod nekih Slovena četvrtak se i danas naziva perenden ili perundan. Drvo boga Peruna je bio hrast jer se verovalo da grom najčešće u njega udara, a biljka perunika ili bogiša. Sa prihvatanjem hrišćanstva Perunovu ulogu preuzima Sveti Ilija.

EU%20GIF.gif

swetowid.jpg

Foto: Samlib - Bog Svetovid

Svetovid

Svetovid je bog sa četiri glave koje gledaju na sve četiri strane sveta. Verovalo se da on vidi i zna sve - prošlost, sadašnjost i budućnost. On je u jednoj ruci držao luk, a u drugoj metalni rog. Svetovid je imao belog konja, a pored njega se nalazila tipična ratna oprema. Za vreme Svetovidovog praznika ljudi su se lečili od bolesti očiju koristeći pri tom izvorsku vodu i biljku vidovščicu.

Na ostrvu Rujnu u Arkoni (današnja Nemačka) nalazio se hram boga Svetovida koji su u ranom srednjem veku sagradili slovensko pleme Rujani. Hram je razoren 1168. godine. Kod Južnih Slovena sa prihvatanjem hrišćanstva ulogu Svetovida preuzima Sveti Vid(Vit). Vidovdan je u srpskoj tradiciji jedan od najznačajnijih praznika.

Drugi deo uskoro...

Jovana živi kroz svoje stihove dok stvarni život samo sanja.