Kako se crtaju mape uma?

FOTO: Cartoon A Day

Za one kojima je to novi pojam, mape uma predstavljaju kreativan način da se više informacija stavi na jedan list papira, da se na dobar način organizuju beleške. Uz pomoć njih možete brže da uočite i razumete strukturu predmeta koji učite, zato što su preglednije od uobičajenih beležaka. Primenljive su na svim uzrasnim nivoima i na svim nivoima obrazovanja. Tvorac ove tehnike razmišljanja je britanski naučnik Toni Buzan, koji proučava mape uma preko četrdeset godina i u čijim knjigama se može najviše saznati na ovu temu.

Zašto je važno mapiranje?

Mapiranje je korisna tehnika koja vam može pomoći pri učenju i pamćenju određenih informacija. Naš mozak najčešće pamti ključne ideje i reči, a mapiranje nam omogućava da ne lutamo i ne gubimo vreme na nebitne detalje.

Mape uma sadrže elemente koji su interesantni i levoj i desnoj moždanoj hemisferi. Pri izradi mape se ujedinjuju obe hemisfere i obe rade sinergetski. Klasičnim načinom učenja aktivna je samo leva moždana hemisfera, koja se bavi analizom, brojevima, linearnošću, rečima, logikom i listama. Desna je zadužena za našu kreativnost - za sintezu, prostorno poimanje, boje, ritam, imaginaciju i dnevno sanjarenje. Stvaranje mape objedinjuje sve ove funkcije i naš mozak tada radi i do sto puta bolje. Zbog toga pamćenje postaje celovito, istovremeno odvajajući bitno od nebitnog.

EU%20GIF.gif

Koriste se za sumiranje informacija, obradu, utvrđivanje i sistematizaciju gradiva, upoređivanje informacija iz različitih izvora, rešavanje problema koji nisu povezani sa učenjem, planiranje, hvatanje beležaka itd. Ova tehnika se čak može koristiti i za sumiranje čitave knjige, ispisujući samo ključne reči. Kada završimo knjigu, moći ćete samo na osnovu tih reči da ispričate čitavu priču.

Kakve mape uma postoje?

Postoje ručne i kompjuterske mape. Najveća prednost ručnih mapa je to što se može izraditi bilo gde, samo uz pomoć papira i olovke. Prednost je i to što nema ograničenja i može se napraviti kako god vi budete želeli, te je istovremeno izraženiji vaš lični stil. S druge strane, kompjuterske mape mogu izraditi i osobe koje nisu sklone crtanju, ali svaki program koji se koristi u te svrhe ima izvesna ograničenja u kreativnosti. Na ovom linku se nalaze neki od boljih programa za kreiranje mapa.

Šta je sve potrebno za pravljenje mape?

Za početak, potreban vam je jedan papir A4 formata bez linija i kvadratića. Ovaj format i vrsta papira se preporučuje radi lakše preglednosti i jasnoće onoga što želimo zapamtiti. Pored toga, potrebni su vam i flomasteri ili drvene bojice u najmanje tri boje. One su veoma bitne i moraju biti upečatljive, pa se crna boja uglavnom izbegava pri izradi mape.

original.jpg

FOTO: Life Hacker

Kako nacrtati mapu?

1. Na sredini lista nacrtati ključni pojam, ideju, a ako ne znate kako da nacrtate, možete napisati velikim, što upečatljivijim slovima. Što smešniji i specifičniji bude bio centralni pojam, mozak će ga brže zapamtiti i usvojiti.

2. Iz sredine se crtaju ostale grane, tj. glavne teme predmeta, koje mogu da se dalje granaju u manje važne pojmove. Sve te grane se crtaju jednom istom bojom. Nije bitno sa koje strane se počinje, ali je uvek jednostavnije, ukoliko razvijemo sistematičnost i rutinu. Uglavnom se preporučuje crtanje grana u smeru kretanja kazaljke sata.

3. Iznad tih grana se horizontalno pišu reči, štampanim slovima. Pišu se samo ključni pojmovi, nikako rečenice. Reči mogu biti trodimenzionalne, mogu, čak, biti i u svojstvu simbola. Slova mogu biti različite veličine i boja. Bitno je samo upotrebiti maštu.

4. Potrudite se da nacrtate što više ilustracija. Upotrebljavajte slike gde god je to moguće. Da bi mozak što brže i lakše zapamtio neki pojam, mora imati što slikovitiju, lepšu i zanimljiviju asocijaciju na taj pojam.

5. Razvijte svoj lični stil. Biće vam potrebno dosta vremena i napornog vežbanja. Razvijanjem ličnih simbola možemo vrlo lako da predstavimo neku ideju u nekoliko poteza. Za to je potrebna veština. Ipak, jedan od ključnih faktora, odlična podloga za stvaranje kvalitetne mape uma, je kreativnost (misaoni proces kojim se dolazi do novih rešenja, ideja, umetničkih oblika, teorija ili proizvoda koji su jedinstveni i novi).

Mape uma i konceptualne mape - kako ih razlikovati?

image_preview

FOTO: Field-Tested Learning Assessment Guide

Konceptualne mape povezuju više reči i ideja, dok se mape uma fokusiraju samo na jednu. To su dijagrami koji pokazuju vezu između različitih pojmova. Kao i mape uma, sastoje iz strelica koje se granaju, s tim što se i na tim strelicama ispisuju razne fraze radi lakšeg snalaženja. Još jedna bitna razlika je i to što konceptualne mape uglavnom počinju da se crtaju od gornjeg dela lista papira, a zatim se grane račvaju na dole. Isprobajte neku od ovih tehnika i učinite učenje zanimljivijim!

Na sledećem videu možete pogledati primer crtanja mape uma:


IZVORI: TT Group / Suzana Miljković Blog / MOGI / Mind Tools / Mind Mapping

Jovana je anglofil, studira ruski jezik, voli špansku umetnost, obožava francuske filmove i irsko pivo.