Kako napraviti brend?

FOTO: Just professional

Prevela: Milka Mitrović

Pre nego što uzmete u obzir koje osnove ulaze u vaš brend, voleo bih da vam skrenem pažnju na staru izreku „Vaš brend nije ono što vi govorite o sebi, već ono što drugi ljudi govore o vama”. Test autentičnosti vašeg Brenda je ono što vaše mušterije, konkurenti i vaši ljudi govore o vama. Ako postoji jaz između dve strane, onda imate ozbiljan poslovni problem.

Kada pokrećete biznis, jedna od najvažnijih stvari koju treba da imate na umu je vaš brend. Stvaranje vašeg brenda na pravi način je važno, jer je to jedan od najvažnijih atributa koji vaša kompanija ima. Treba da bude u srži svega onoga što radite. Brend je mnogo više nego to kako će vaš logo i prodajni materijal da izgledaju, on stvara vaš imidž kao kompanije i izaziva osećanja kod vaših najvažnijih mušterija. Shodno tome, pitanje koje sebi treba da postavite je – koje je lično obeležje mog biznisa i kako želim da bude shvaćeno? Koja osećanja želim da moj brend izazove kada moji kupci vide logo ili čuju njegovo ime?

Kada sam pravio smernice svog brenda, pre svega, odredio sam kakav je biznis u pitanju – zašto postoji. Moja kompanija, Elips (Ellipse), bila je stvorena da pokaže novi način poslovanja i da izazove tradicionalan način na koji su osiguranici pokrivali troškove nakon smrti i invaliditeta ponuđeni od strane kompanija svojim zaposlenima. Verovao sam da je sektor tržišnog osiguranja pružao slabu uslugu preko nedovoljne količine investicije u tehnologiji.

Iz tog razloga sam odlučio da prođem kroz različite komponente koje čine jedan brend i svaki put sam beležio šta želim da kompanija Elips radi i kako želim da brend bude prihvaćen. Svaki put kada napravimo sledeći korak imali smo u glavi pitanje „zašto” i svi elementi brenda su se razvijali oko tog pitanja.

Koja je suština filozofije koja se nalazi u srcu brenda?

• „Mi smo ovde da izazovemo status kvo”.
• „Mi ćemo krišom da transformišemo tržište osiguravajuće grupe zaštite od rizika. To radimo tiho, sigurno i dosledno”.

Vaše jednako značajne izjave verovatno će biti veoma različite zato što je vaš biznis dosta drugačiji, ali treba da budete sposobni da ga svedete na suštinu pomoću nekoliko jednostavnih rečenica koje će vas, vaše kolege i vaše mušterije odmah da asocira na to.

PP%20GIF.gif

Naši principi

Moj sledeći korak je bio da stvorimo listu karakteristika koje sam želeo da svi koji rade u kompaniji Elips imaju. Ovo bi trebalo da objasni kako vi radite iz dana u dan. One definišu kulturu i sveukupnu osobenost biznisa. Naše su trebale da postanu i ostanu dosledne. Uključili smo „Omogućavamo zaposlenima da se osećaju zaštićeno” i „Tretiramo ljude onako kako želimo da nas tretiraju.”

Logo

Logo je osnova brenda. Treba da stvorite nešto drugačije i odmah prepoznatljivo. Mi smo stvorili nešto lično i profesionalno, ali isto tako značajno u našoj industriji. Sa svim elementima brenda, treba da postavite jasne smernice kako se koristi vaš logo.

Tipografija

Tipografija stvara osobenost i odvaja vas od konkurenata. Fleksibilnost i doslednost su još dva važna motiva koja treba uzeti u obzir. Sa svim ostalim elementima u njemu, naš brend je stvorio različitost i jasno prenosi poruku.

Boje

Boja igra veoma važnu ulogu u kupovini i brendiranju i može da utiče na to kako je brend viđen. Naša industrija nije bila poznata po svojim izvanrednim paletama boja. Mi smo pažljivo razmotrili, kao što bi trebalo i vi, koja je naša publika i stvorili smo dinamičnu i istaknutu paletu boja. Mi smo namerno tražili jasne boje da bismo izrazili da će naši procesi biti drugačiji.

Ton izražavanja

Ton izražavanja jedne kompanije informisaće sve pismeno, uključujući svoj vebsajt, poruke društvenih medija i imejlove. To je izraz ljudi koji stoje iza brenda. Mora da bude jasan i jedinstven. On, takođe, stvara poverenje. Želeli smo da naše reči podrže naša dela, kako se mi obraćamo ljudima tako se stvara poverenje. Osnova tona izražavanja naše osobenosti nema – žargonsko izražavanje, prazne reči, već je važna i saosećajna.

brend.jpg
FOTO: 6yka

Verovatno ste već uzeli u obzir ove različite elemente – oni čine celinu toga zašto neko uopšte pokreće biznis. Mnogo je vrednije imati ih u formalnom dokumentu usmeravanja brenda. Isto kao kada sebi pružite priliku da se podsetite o čemu se radi u vašem biznisu, pomoći će bilo kojim budućim radnicima i kolegama da to, takođe, shvate, a treba da sadrži smernice kako da se koriste različiti elementi brenda.

Šta god želite da vaš brend predstavi, da li će uspeti ili ne potpuno zavisi od vaših mušterija. Važna su zapažanja mušterija. Postavljanje vaših brend principa i iskreno živeti po njima, pružiće vam najveću šansu za uspeh – vaši klijenti će vas gledati onako kako biste vi to želeli. Brend može da bude nejasan i njegova vrednost teško da se izmeri, ali ima vrednost i veoma je važan za svaki biznis.

Još od 2009. godine kada je Elips stvoren da izazove status kvo i da na tržiste postavi jedan novi i drugačiji način poslovanja, mi smo se pomerili od izazivača do istaknutijeg igrača. Postali smo prepoznatljivi kao digitalna grupa osiguranika zaštite od rizika.

Skoro šest godina kasnije mi neprestano proveravamo šta naše mušterije, konkurenti i sopstveni ljudi govore o brendu kompanije Elips. Postavljamo sebi pitanje da li postoji jaz i ako postoji, šta ćemo da uradimo u vezi sa tim.

IZVOR: Business Matters Magazine


Milka je vizionar boljeg društva u Srbiji.

Pročitajte i:

Pet pravila za preduzetnicki uspeh
Zasto su naprednima privredama potrebni startapi
5 poklon b.b. kinga preduzetnicima