Kako napisati biznis plan?

FOTO: Freerangestock

Prevela: Dunja Petrović

Bilo da želite da započnete novi posao ili želite da unapredite postojeći, potreban vam je biznis plan. Taj plan treba da obuhvata smernice koje ćete pratiti na putu do uspeha. Ne treba da postavljate pitanje „AKO napišem biznis plan“, već „KAKO da napišem biznis plan kojim ću ostvariti ono što želim“.

U suštini, biznis plan predstavlja odgovore na listu pitanja, a prvo i najvažnije pitanje je: U kom smeru želite da ide vaš posao? Drugačije rečeno, kako želite da vaš posao izgleda za tri, pet ili čak deset i više godina? Koliki profit ćete ostvariti u tom periodu? Koliko ćete imati zaposlenih? Na koliko lokacija?

Isto tako, u biznis planu treba da odgovorite na pitanja koja se vežu za kraći vremenski period, konkretno jednu godinu. To su na primer: ciljevi koje želite da ostvarite u tekućoj godini ili šta je to što je potrebno da uradite da bi tekuću godinu smatrali uspešnom.

Da biste odgovorili na ova značajna pitanja planiranja poslovanja, treba da odgovorite na pitanja koja se odnose na posebne delove biznis plana, a to su:

1. Analiza kompanije: koje proizvode i/ili usluge nudite sada i/ili šta planirate da razvijete i ponudite u budućem periodu?

2. Analiza industrije: koliko je veliko vaše tržište i kako se menja? Koji faktori utiču na tržište i da li ti faktori mogu da doprinesu vašem poslovanju i postizanju uspeha?

3. Analiza konkurencije: ko su vaši konkurenti i koje su njihove snage i slabosti? U kojim oblastima vi imate ili možete da steknete konkurentsku prednost i kako?

4. Koja je vaša ciljna grupa? Kakav je njen demografski i/ili psihološki profil? Koje su njihove potrebe?

5. Marketing plan: kako ćete doći do ciljne grupe? Koje promotivne aktivnosti i kanale komuniciranja planirate da koristite? Kako ćete naplaćivati vaše proizvode i/ili usluge? Na kojoj poziciji želite da pozicionirate svoj brend?

6. Menadžment tim: ko trenutno čini vaš tim i koga je još potrebno da zaposlite kako biste iskoristili priliku koja je ispred vas? Da li ćete osnovati Izvršni odbor ili Odbor direktora i, ukoliko hoćete, koga ćete odabrati za te pozicije?

7. Operacioni plan: koji je vaš akcioni plan? Koje korake morate da preduzmete da biste sa trenutne pozicije stigli na poziciju na kojoj želite da budete na kraju godine? Ili za pet godina?

8. Finansijski plan: koliko sredstava je potrebno da pozajmite (ukoliko je dostupno) da biste pokrenuli i razradili svoju ideju za posao? U šta ćete uložiti dobijena sredstva? Koliki su vaši planirani dobit i profit u narednih jednu do pet godina? Koju imovinu morate da imate?

biznis_plan.png
FOTO: B92

Odgovori na pitanja ovih osam ključnih delova biznis plana pomoći će vam da definišete konkretne poslovne ciljeve. Takođe, pomoći će vam prilikom pisanja rezimea poslovanja u kom ćete objasniti zbog čega je vaša poslovna ideja jedinstvena i zbog čega ćete njenim sprovođenjem postići uspeh.

Za isticanje poslovne ideje postoji mnogo načina, kao na primer, isticanje kvalitetnog tima ljudi koji je zaposlen ili jedinstvene tehnologije koja se koristi i/ili partnerstva koje je sklopljeno. Najvažnije, pak, što treba da znate je da ukoliko nemate bar jedan jedinstveni kvalitet, konkurencija će veoma lako i u bilo kom momentu uspeti da vam preotme kupce i udeo na tržištu.

Dakle, ukoliko trenutno razmišljate o pisanju biznis plana, sedite i počnite da odgovarate na pitanja o kojima je bilo reči u tekstu. Najvažnija stvar je osmišljavanje strategije i planiranje. Naravno, ukoliko želite da neko drugi pročita vašu poslovnu ideju i/ili je finansira, biznis plan mora da bude dobro napisan. Sadržaj biznis plana, strategije i navedeni načini koji će vas dovesti do uspeha, jesu činioci koji će navesti druge da ulože u vaš posao ili da vam se pridruže u ideji izgradnje uspešne poslovne priče!

-preduzetnistvo.gif


IZVOR: Forbes

Dunja smatra da je osmeh jedina kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari!