Kako da napišete CV i propratno pismo?
Sofronic

Samoprocena

Prvo pravilo koje treba da primenite pre neko što započnete proces pisanja CV-ja odnosi se na to da treba da budete samokritični. Vrlo je važno da budete svesni onoga što posedujete: vrlina i mana, kvaliteta, interesovanja, vrednosti i šta je to što možete i/ili ne možete da uradite. Samoprocena je veoma važna, jer će vam pomoći u izboru onoga što volite i/ili što ne volite.

Često se dešava da kandidati konkurišu za određene pozicije u nekoj kompaniji samo da bi se zaposlili, ne razmišljajući o tome da li je ta pozicija ono što zaista vole i kojoj bi se istinski posvetili. U interesu svake kompanije je da na prava mesta dovedu prave ljude, a sa druge strane je nama važno da radimo ono što nas ispunjava, motiviše.

Zato, napravite svoje SMART ciljeve (S – specific: precizno definišite cilj, M – measurable: cilj treba da bude merljiv, A – achievable: treba da bude dostižan, R – real: da bude realan, T – timed: vremenski određen) i krenite sa pripremom za traženje novog posla.

Poslovna biografija – CV

Treba da imate na umu da poslovna biografija predstavlja vaš prvi kontakt sa poslodavcem i da ona stvara prvi utisak o vama. Zbog toga je vrlo važno da ona bude precizno napisana. Pored toga treba da znate da je poslodavcu, odnosno menadžerima ljudskih resursa, potrebno svega 20 sekundi da procene kandidata i donesu odluku o tome da li da vas pozovu na intervju ili ne. Oni često nemaju mnogo vremena da se bave svakom biografijom posebno, jer se dešava da im stigne nekoliko stotina biografija. Stoga, potrudite se da ona bude pregledna, tačna, iskrena, sažeta, dobro organizovana i jasna.

Takođe je od velike važnosti da obratite pažnju na to za koju se poziciju i kompaniju prijavljujete. Ako vam nisu jasne neke informacije koje su navedene na konkursu, raspitajte se kod prijatelja, potražite na internetu što više informacija. Trabalo bi da znate koje dužnosti i obaveze zahteva određena pozicija i koje vrednosti, veštine i kompetencije kompanija traži od kandidata.

Ono što treba da ispoštujete je...

1. Obratite pažnju na pravopisne i gramatičke greške.
2. Budite kreativni.
3. Pišite u trećem licu.
4. Ubacite odgovarajuću fotografiju. Fotografija treba da bude svedena: bez mnogo šminke, nakita, sa urednom frizurom, odećom. Bolje je da nemate fotografiju, nego da stavite pogrešnu.
5. Linkujte profile na društvenim mrežama i svoje radove, ukoliko ih imate.
6. Budite iskreni. Nemojte pisati lažne informacije, jer se sve može proveriti. Nemojte sebe da dovedete u situaciju da na intervjuu otkriju da ste dali netačnu informaciju o sebi, ostavićete loš utisak.
7. Nemojte da dodajete dokumente koji se ne traže od vas.
8. Dokument naslovite vašim imenom i prezimenom.

Sadržaj CV-ja treba da izgleda ovako:

1. Lični/kontakt podaci (Ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, fotografija, broj telefona, datum rođenja, linkovi ka društvenim mrežama).
2. Radno iskustvo (navodi se hronološki od najskorijeg do prvog radnog iskustva, pišu se: ostvareni rezultati, stečena znanja, veštine, sposobnosti na tom radnom mestu, kratak opis radnih zadataka i opis zaduženja).
3. Obrazovanje (naziv obrazovne ustanove, period obrazovanja, stečeno zvanje, smer).
4. Obuke/kursevi/seminari (naziv organizatora, mesto i vreme održavanja, stečena diploma, sertifikat, nivo znanja, stečena ovlašćenja po završetku kursa/obuke/seminara).
5. Rad na računaru (upotreba MS Office-a i nivo znanja, upotreba posebnih programa i nivo znanja, upotreba interneta, završeni kursev/obuke za računare).
6. Strani jezici (ime stranog jezika i nivo znanja, završeni kursevi/obuke/seminari).
7. Lične osobine (osobine važne za pozicijiju za koju se konkuriše, poželjno navesti do pet ličnih osobina, kratak primer za svaku osobinu).
8. Ostalo (informacije o vozačkoj dozvoli, ostale informacije iz života, hobiji).

Ukolko imate bogato radno iskustvo, ukratko napišite vaše najbolje rezultate. Ako imate malo radnog iskustva, navedite sve šta ste radili, uključujući: prakse, volontiranje, aktivnost u studentskim organizacijama. Ukoliko, pak, nemate radnog iskustva, ne očajavajte, već navedite koji su vaši poslovni ciljevi.

Propratno (motivaciono) pismo

propratno_pismo_2.jpg

Foto: Kurir

Propratno pismo je dokument koji se dostavlja uz CV, s tim što nije obavezno napisati ga, ali je poželjno. Neke kompanije nemaju vremena da čitaju i propratna pisma, pa na konkursima naglašavaju da su im potrebne samo radne biografije. Propratno pismo je poželjno da bude što kraće (200-250 reči, jedna stranica A4 formata), a njegov cilj je da uvede poslodavca u vaš CV. Ranije smo pisali o tome Kako da motivaciono pismo, zaista, ubedi, a sada pročitajte šta ono treba da sadrži.

Važno je da znate da vas propratno pismo izdvaja od drugih i naglašava vaše razloge i motivisanost da budete deo određene kompanije i na određenoj poziciji. Imajte u vidu da za svaki konkurs treba da napišete novo propratno pismo, prilagođeno kompaniji i poziciji za koju konkurišete.

Propratno pismo treba da sadrži sledeće:

Uvod – navedite tačan naziv pozicije za koju se prijavljujete, sa informacijama o tome kako ste saznali za konkurs koji je određena kompanija raspisala;

Razradu – povežite svoje veštine, znanje i iskustvo (radno ili volontersko) sa kompetencijama i kvalifikacijama koje se zahtevaju na konkursu. Pokažite da ste upućeni u rad, funkcionisanje, proizvode i usluge kompanije za koju konkurišete i obrazložite zašto ste vi pravi kandidat koji se traži za određenu poziciju;

Zaključak – ukažete na svoja očekivanja od ove pozicije i da zamolite za poziv na intervju za posao. Na kraju se zahvalite se za izdvojeno vreme.

Ono što treba da ispoštujete je...

1. Obratite pažnju na pravopisne i gramatičke greške i o stilu pisanja.
2. Nemojte da prepričavate CV, već se fokusirajte na pitanja zašto i kako ćete baš vi doprineti kompaniji ukoliko budete bili na određenoj poziciji.
3. Adresu i kontakt informacije napišite ispod vašeg imena, u gornjem desnom uglu stranice. Ispod toga, sa leve strane, napišite ime osobe kojoj se obraćate, kao i njenu funkciju i kompaniju u kojoj radi. Ukoliko nemate ime kontakt osobe, pismo adresirajte samo na kompaniju.
4. Pozdrav poslodavcu (Poštovani/Poštovana)
5. U donjem levom uglu napišite datum i mesto pisanja pisma i dokumente koje prilažete uz propratno pismo, a u donjem desnom uglu napišite vaš potpis.


Ukoliko želite da dobijete detaljnije informacije o navedenoj temi (uključujući i primere dobro napisanih CV-jeva i propratnih pisama) i o svim ostalim aktivnostima koje su usmerene na traženje posla, prijavite se na besplatan kurs iAkademije „Aktivno traženje posla“ na sledećem linku.


Izvor: Beleške sa kursa „Aktivno traženje posla" iAkademije