Kako Ajnštajn upoznaje indijskog mistika Tagorea?

FOTO: Onbeing

Prevela: Milana Vračar

Proučavan u novoj knjizi, „Nauka i indijska tradicija: kada je Ajnštajn upoznao Tagorea“, Dejvida L. Goslinga, ovaj dijalog nije bio obična rasprava o odnosu religije i nauke, poput onih koje ćete videti na CNN-u.

Tagore kaže: „Svet jeste relativan, što zavisi od njegove relativnosti na našu svest“. Njegov argument je da lepota i istina u potpunosti zavise od ljudi koji ih posmatraju, da ne postoji lepota bez posmatrača ni istina bez vernika.

Ajnštajn se ne slaže sa delom o istini, tvrdeći da „Pitagorina teorema u geometriji potvrđuje približnu tačnost nečega, nezavsno od postojanja čoveka. Ipak, ako postoji stvarnost nezavisna od čoveka, onda postoji Istina relativna u odnosu na stvarnost; i, na isti način, negacija prve uslovljava negaciju postojanja druge“.

Ajnštajn je verovao u apsolutnu istinu više nego religiozni čovek sa kojim se raspravljao, što ga je očigledno iznenadilo: „Onda sam ja religiozniji od tebe!“ Tagore je odgovorio: „Moja vera je u pomirenju super-personalnog bića, univerzalnog ljudskog duha, sa mojim bićem“. Čitav univerzum unutar tebe i ti unutar univerzuma - što podseća na poznati citat Karla Segana: „Svi smo mi napravljeni od zvezdane prašine“.

format_1500w.jpg
FOTO: Jasperdarksky

I Ajnštajn i Tagore bili su istinski radoznali o razmišljanjima onog drugog, načinima na koje se dopunjuju i razlikuju. Poštovanje jednog prema drugom rezultiralo je briljantnom razmenom ideja.

Neki ovo poistovećuju sa stavovima Njegove Svetosti Dalaj Lame prema naučnim pitanjima, dok za neke ovo prevazilazi striktan aspekt religije i zaranja u filozofsko i metafizičko razmišljanje, uključujući i jednu od Ajnštajnovih omiljenih tema, a to je relativnost (iako, u ovom slučaju, nema veze sa vremenom i prostorom).

-poslovna_komunikacija.gif

Neki se slažu sa Tagoreom da je istina vezana za čoveka, budući da, što više spoznajemo o svetu oko nas, to više menjamo ili pobijamo zakone i teorije (ono što je naučno tačno danas, ne mora to biti i sutra). Ipak, potraga i radoznalost koje je pokreću su dobrodošli. Gore je biti nezainteresovan za univerzum i njegove očigledne zakone, nego da se decenijama kasnije stavovi o istim pokažu pogrešnim.

Ajnstajn_Tagore.jpg
FOTO: Prevodioci

Zaista, kako istražujemo naš unutrašnji i spoljašnji svemir, nalazimo više sličnosti. Mi smo sačinjeni upravo od materijala koji čini naš svemir. Naše radnje utiču na svaku drugu osobu na planeti. Sada znamo da smo povezani na način koji ni Ajnštajn ni Tagore nisu mogli ni da zamisle. Što može biti zaista prelepo - obzirom na našu ljudsku percepciju.

IZVOR: Bigthink


Milana je rekla „ne“ sistemu, pravilima i stereotipima.