Kad ljubav zaboli, II

FOTO: BUKA Magazin

Danas je 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obelažava od 1999. kada je proglašen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u cilju podizanja svesti o velikom broju žena žrtava ove vrste nasilja.

U okviru inicijative Reč za žene koju je pokrenuo sajt iSerbia sa željom da se skrene pažnja na svakodnevni život i položaj žena u Srbiji i serije tekstova Kad ljubav zaboli o nasilju nad ženama, danas govorimo o vrstama nasilja.

U svom radu Nasilje nad ženama u Srbiji na razmeđi milenijuma Vesna Miletić – Stepanović je u pojam „nasilje nad ženama u porodici“ i uključila pasivno i aktivno nasilje.

Pasivno nasilje nad ženama: Patrijarhat kao sistem koji uključuje i autoritarne porodične odnose, sadrži u sebi pasivno nasilje...
Pasivni nasilnici implicitno prihvataju i koriste sve prednosti koje im kao muškoj grupi donosi patrijarhalan sistem i na njima grade svoj položaj u porodici…
U poređenju sa aktivnim nasilnim ponašanjima prema ženama, pasivna ponašanja su još dublje ugrađena u strukturu patrijarhalnog poretka.

Ako znamo da je patrijarhat još uvek veoma prisutan u našem društvu i da iz naših društvenih korena seže ideja da je muškarac dominantan a žena samim tim podređena, nije neobično što se izreke poput : „Ženu i konja treba čovek svakog trećeg dana tući“ (Erlih, 1971) često mogu čuti i uprkos napretku društva, često se i primenjuju.
Pojedini muškarci svoju “dominantnost” koriste, a žena, okolina i društvo uopšte, prihvataju.

Međutim, pasivni vid nasilja u porodici je daleko teže prepoznati, iako je ovakvo ponašanje često prethodnica fizičkog nasilja.
Mnoge žene bivaju prvo emotivno i verbalno napadnute a zatim i fizički.

web_novinarstvo_3.jpg

Pasivno nasilje obuhvata:

Psihičko nasilje koje je najrasprostranjeniji vid nasilja i odnosi se, između ostalog na:
zastrašivanje, konstantno kritikovanje, potcenjivanje, emocionalne pretnje i optužbe, emocionalno ucenjivanje, stvaranje konfuzije i nesigurnosti kod žrtve, posesivno ponašanje, postavljanje nerealnih i neostvarivih očekivanja u odnosu na žrtvu…
Sve one situacije kada vas partner: vređa, ismeva, kritikuje, optužuje, preti vam, naziva vas pogrdnim imenima, ponižava, omalovažava vas ili vašu rodbinu i prijateljice i druge slične situacije kategorišu se kao nasilje.

Ekonomsko nasilje podrazumeva situacije kada vaš partner: ne daje novac za potrebe porodice, ne dozvoljava vam da imate uvid i pristup porodičnoj zaradi, uzima vašu zaradu i ograničava potrošnju, traži od vas da opravdate svaku paru, primorava vas da napustite posao ili vam ne dozvoljava da se zaposlite, manipulativnim radnjama onemogućava vam da napredujete u poslu ili da se školujete i srodno.

Aktivno nasilje: Autoritarni porodični odnosi koji u sebi sadrže aktivno nasilje nastaju kada se počinioci nasilja na individualnom, mikronivou aktiviraju u direktnoj primeni nasilja nad ženama u porodici, na osnovu svoje socijalne pozicije ili prostom fizičkom nadmoći u porodičnim odnosima.

Iako je fizičko nasilje daleko lakše uočiti od psihičkog, treba naglasiti da je SVAKO fizičko nasilje – upravo to - nasilje.
Ako ste dobili jedan šamar ili bili gurnuti, da, bili ste žrtva nasilja!
Studije pokazuju da ako vas je partner/suprug jednom povredio, verovatno će se nasilje ponoviti.

Fizičko nasilje podrazumeva: šamaranje, udaranje, guranje, šutiranje, štipanje, čupanje za kosu, lomljenje delova tela, posekotine, gašenje cigareta po telu, davljenje, grebanje, ujedanje, saplitanje, gađanje nekim predmetom i drugo.

Seksualno nasilje podrazumeva svaku povredu polne slobode i polnog morala, svaki vid degradiranja i ponižavanja na seksualnoj osnovi.
Ono uključuje silovanje i pokušaj silovanja, dodirivanje intimnih delova tela, seksualne primedbe, ponude, zahteve, ucene, šale, izraze lica i pokrete tela koji u vama izazivaju osećaj stida ili poniženja, prisiljavanje na gledanje pornografskih filmova ili časopisa, prisiljavanje na pornografsko fotografisanje i drugo.

U nasilje je takođe uključeno i ugrožavanje spokojstva.
Pod ugrožavanjem spokojstva podrazumeva se vika, galama, isterivanje iz stana, sakrivanje ili izbacivanje vaših stvari, dokumenata i sl, razbacivanje, cepanje i uništavanje vaših predmeta i dr.

Ako smatrate da je neka žena, nekim svojim ponašanjem i rečima “zaslužila” reakciju partnera koja uključuje neki od gore navedenih načina, verujte mi – to nije istina!
Svako od nas, uvek, može da odabere svoju reakciju na neki događaj!
Ako neko izabere da to bude bacanje stvari, vređanje, vika, ucena, fizički obračun, onda vas molim da vi izaberete da ne budete deo toga!
I da to ne odobravate, ne opravdavate ili još gore podržavate!
Slikovit opis položaja žena možemo naći u još jednoj narodnoj izreci: „Nije nikakav čovek ako nije ženu ošamario“ (Erlih, 1971)
Da li želite da vaš sin bude takav čovek ili vaša kći TA žena?
Možda se samo pravite da nasilje ne postoji, ali i time dajete prećutnu dozvolu da nastavi da se događa.
Mi tu dozvolu ne želimo da damo zato u sledećem tekstu čitajte o mitovima koji podržavaju nasilje nad ženama i šta možemo da uradimo da nasilje sprečimo.