Ekološka bomba pred vratima Iriga!

Foto: Autonomija, Maja Leđenac

Cilj projekta je da ukaže na ekološke probleme, sa posebnim akcentom na tretman otpadanih voda, a predmet je ispitivanje nivoa ekološke svesti i informisanosti građana o aktuelnim ekološkim problemima, sa posebnim osvrtom na problem otpadnih voda.

_event_management.gif

Srbija se nalazi pri dnu lestvice evropskih zemalja u pogledu komunalne opremljenosti. U većini evropskih gradova više od 95% stanovnika je povezano na kanalizacioni sistem, dok Beograd zaostaje sa svega 85% priključenih stanovnika. Situacija je još nepovoljnija na nivou zemlje, tako da je u Vojvodini priključeno 45%, a u centralnoj Srbiji bez Beograda svega 37% od ukupnog broja stanovnika. U Srbiji se prečišćava svega 4% otpadnih voda.

Od 165 opština, u Srbiji samo 20 odsto ima postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, dok veliki centri, poput Beograda, Novog Sada i Niša nemaju ta postrojenja zbog nedostatka novca za njihovu izgradnju, a Irig je samo još jedna u nizu opština koju pogađa isti problem.


Pročitajte i:

Mladi ste, nemate posao, a imate ideju?
Filmovi kao univerzalni jezik slobode!
PFM: Konferencija omladinskog preduzetništva