Deset koraka ka jednakosti zarada

Photo: Zaposleni roditelji

Prevela: Milena Akšamović

Razlika u zaradi utiče na žene iz svih društveno-ekonomskih, etničkih i profesionalnih grupa. Uticaj je najveći na žene iz manjinskih etničkih grupacija. Na primer, žene hispano-američkog porekla zarađuju tek 56 odsto plate muškaraca, dok Afro-amerikanke dobijaju 64 posto. I još, uticaj starosne dobi je takav da žene dobijaju 90 odsto plate muškaraca do 35-te godine života, a nakon toga 75 do 80 odsto.

Na sreću, postoje konkretni postupci kojima možemo ovu razliku izbrisati i biti jedan korak bliže rodnoj jednakosti. Evo 10 ovakvih postupaka:

1. Povećati zakonski iznos minimalne zarade

Jedna od stvari koja snižava prosek jeste broj žena na minimalno plaćenim poslovima. U Americi, dve trećine zaposlenih na ovakvim poslovima su žene. Podizanje iznosa „minimalca” bi bio važan korak u povećanju proseka ukupnog dohotka žena, pogotovo žena iz etničkih manjina.

2. Ohrabriti žene da razviju pregovaračke veštine

Istraživanja pokazuju da 57 odsto muškaraca pregovara o iznosu plate sa poslodavcima, dok je pregovaranju sklono samo 7 odsto žena. Kada se i odluče na taj korak, žene traže manje novca. Na primer, studija iz 2010-te godine nam otkriva da žene u proseku traže 7.000 dolara manje pri pregovaranju. Pregovaračke veštine su posebno skrivene kod žena, najpre zato što one podrazumevaju samo-promociju, što može koristiti muškarcima, ali može biti percipirano kao loša osobina kod žena. Ipak, treba znati koliko vredite, pojasniti čime možete doprineti, naglasiti zajedničke ciljeve i održati pozitivan stav.

3. Ukloniti „sindrom varalice”

„Sindromom varalice” se naziva fenomen, tj. situacija u kojoj ljudi, najčešće profesionalci na visokim položajima, ubeđuju sebe da nisu kvalifikovani za taj položaj i da su varanjem došli do njega. Teško je pregovarati za povećanje plate ili unapređenje ako ste ubeđeni da ne pripadate tu gde jeste. Žene su posebno podložne ovom sindromu. Anketa unutar jedne velike kompanije pokazala je da se žene prijavljuju za unapređenje jedino ako su ubeđene da sto posto ispunjavaju uslove za tu poziciju. Muškarci su, naprotiv, bili radi da se prijave iako ispunjavaju 60 posto uslova. Sledeći put kada dame požele da dobiju unapređenje, ali nisu potpuno sigurne da li ga zaslužuju, trebalo bi da se sete da će se za to isto mesto prijaviti i muškarac koji ga još manje zaslužuje.

PP%20GIF.gif

4. Podsticati žene da sa kolegama razgovaraju o plati

Iako ste možda spremne da zatražite to unapređenje, verovatno ne znate ni koliko su plaćene vaše kolege. Kako da znate koliko da tražite, ako nemate referentnu sumu? Transparentnost zarada može napraviti razliku u šansama za žene. To je najosnovnija provera postojanja diskriminacije. Ako ne znate da li ste jednako plaćene, ne možete se ni boriti za svoja prava.

5. Doneti dodatne zakone koji obezbeđuju jednaka primanja

U Americi je 2009-te stupio na snagu akt „Lilly Ledbetter Fair Pay Act”, koji štiti pravo žene da preduzme nešto ako je diskriminisana po pitanju prihoda. Nekoliko država SAD su prihvatile amandman „Equal rights amendment” koji osigurava fer ophođenje prema ženama u svim oblastima društva, uključujući i oblast rada, ali on još nije postao zakon. Zapravo, jedini zakon koji zaista obezbeđuje jednakost polova je zakon o glasanju.

6. Govorite glasno o nejednakostima

Društvene mreže, kao što su Fejsbuk i Tviter, sjajan su način da vas čuju. Čak i iznošenje mišljenja u lokalnim novinama može doprineti. Duskusija na temu rodne nejednakosti, kao i informisanje ljudi o istoj je korak napred ka glavnom cilju.

7. Ohrabrite svakog da pomogne ženama na radnom mestu

Muškarci su sastavni deo borbe za jednakost plata. Neke inicijative za saradnju muškaraca na ovom polju daju i savete muškarcima kako da pomognu ženama na radnom mestu. Oni uključuju davanje podstreka i pohvala ženskim radnicima kada one to zasluže, i jednako učestvovanje u „kućnim poslovima” u okviru kancelarije, kao što su organizovanje događaja i podučavanje novih radnika.

o-GENDER-PAY-GAP-facebook.jpg

Photo: Huffingtonpost.com

8. Plaćeno odsustvo zbog porodičnih razloga je obavezno

U skorije vreme glasno je podržano uvođenje obaveznog plaćenog odsustva zbog porodičnih razloga, ali samo u tri države u Americi je to pravo garantovano i jednom i drugom roditelju. Studija iz 2013-te godine otkrila je da žene izgube oko 274 hiljade dolara od prihoda tokom života zato što napuštaju radno mesto u mlađem dobu, u cilju podizanja dece, dok je ta cifra za muškarce oko 233 hiljade. Žene bi mogle ostati duže zaposlene kada bi imale plaćeno odsustvo na određen vremenski period za vreme kojeg bi se mogle starati o deci. Žene sa decom bi tada imale i dužu i isplativiju karijeru, koja je tradicionalno rezervisana za muškarce.

9. Osigurati pristupačne cene ustanova za brigu o deci

Kada bi ženama , a posebno onim koje zarađuju propisani „minimalac”, bile ponuđene pristupačne cene ustanova za brigu o deci, njihove karijere bi duže trajale. Čak je i predsednik Obama uvideo važnost cena ovih ustanova, i naglasio da to nije sporedno pitanje, nije ni žensko pitanje, već nacionalni ekonomski prioritet za sve, shvatajući da je u današnjoj ekonomiji neophodnost za mnoge porodice da oba roditelja budu zaposlena.

10. I, naravno, uništiti patrijarhat

Potpuno ga skršiti i zatreti.

Izvor: „ Huffington post “


Milena je prevodilac entuzijasta, ljubitelj reči i poštovalac rečenica.

Pročitajte i:

Da li je vilinska prašina loša za devojčice?
Feministička pornografija: Šta žene žele?
Lutka sa naslovne strane, izumiteljka i majka