10 knjiga koje su promenile svet

FOTO: Startups

1. Dijalozi, Platon (IV vek pre nove ere)

Ovo delo je jedno od stubova zapadne kulture. Sva kasnija evropska filozofija izvire iz ovog dela Sokratovog učenika, iako nije sasvim primereno nazvati ga „knjigom“ jer se radi o 36 tekstova koji su najčešće objavljivani u devet tomova. Uticali su na Aristotela, Svetog Avgustina, kao i na psihologiju, etiku, estetiku, politiku i nauku.

2. Biblija (750 p.n.e - 110)

Među verskim knjigama, ovo je delo koje je najviše promenilo izgled planete, izuzev Kurana čiji je uticaj toliko primetan u današnje vreme. Ova polazna tačka dve velike monoteističke crkve, judaizma i hrišćanstva, okončala je paganstvo Rimskog carstva, a ujedno je bila i prva štampana knjiga Gutenbergove štamparije 1454. godine. Ovo delo je takođe najprevođenija i najprodavanija knjiga koja broji preko 6 milijardi primeraka.

holy_bible.jpg

FOTO: Milnrow

3. Carta Magna (Velika povelja sloboda), Jovan I od Engleske (1215)

Izuzetno je interesantna činjenica da je kamen temeljac moderne demokratije i ustavnosti dokument koji potiče iz srednjovekovne Engleske, a koji su plemići naterali tadašnjeg kralja, Jovana bez Zemlje, da potpiše kako bi mu ograničili moć. U ovom delu se pojavljuje habeas corpus (zakon koji omogućava da se izbegnu bespravna hapšenja), odvajanje crkve od države i tako dalje.

4. Matematički principi prirodne filozofije, Isak Njutn (1687)

Delo poznato i kao Principia mnogi smatraju najznačanijim naučnim delom u istoriji. Sadrži tri poznata zakona o kretanju koji predstavljaju osnove klasične mehanike, zakon univerzalne gravitacije, kao i izvođenje Keplerovih zakona o planetarnom kretanju. Uticaj ovog dela seže sve do kraja 18. veka.

5. Bogastvo naroda, Adam Smit (1776)

Ovom knjigom je osnovana moderna ekonomija, a i postavljeni su temelji kapitalizma i liberalnog načina razmišljanja. Odatle izviru ideje poput podele poslova, slobodnog tržišta, gomilanja kapitala. Smešteno u kontekst nastanka Industrijske revolucije, Smitovo delo je odredilo teoriju ekonomije u 19, 20, čak i 21. veku.

6. Prava čoveka, Tomas Pejn (1791)

Upravo Carta Magna je uticala na ovo delo. Intelektualac Pejn objavio je ovaj esej koji je bio ključan u razvoju ljudskih prava, ideja slobode i jednakosti, kao i u ukidanju ropstva. Koštalo ga je progonstva iz Velike Britanije, te je prebegao u revolucionarnu Francusku gde je završio u zatvoru zbog protivljenja Robespjerovom režimu.

book-quiz2.jpg

FOTO: Oxford Dictionaries

7. Komunistički manifest, Karl Marks i Fridrih Engels (1848)

Ovo je jedan od najuticanijih političkih traktata u istoriji. Marksizam je doveo do protesta proletera što je radnicima na Zapadu obezbedilo prava pred kapitalističkim izrabljivanjem, ali je takođe bilo okidač Oktobarske revolucije iz 1917, kao i mnogih drugih diktatorskih socijalističkih režima.

8. O poreklu vrsta, Čarls Darvin (1859)

Ovo delo je najveći naučni bestseler, a za biologiju i prirodne nauke predstavlja ono što je Njutnovo delo za fiziku i matematiku. Njegova teorija evolucije i prirodne selekcije izazvala je revoluciju u društvu, filozifiji i religiji i ustupila mesto debati koja i dalje živi u pojedinim ograncima.

9. Tumačenje snova, Sigmund Frojd (1899)

9781441746900.jpg

FOTO: Audiobooks

Iako su neke ideje ovog austrijskog neurologa prevaziđene, njegov koncept psihoanalize je obeležio poslednja dva veka. U ovom ključnom delu, između ostalog, razvija teoriju nesvesnog i Edipov kompleks. Njegov uticaj je odjeknuo u mnogim oblastima: psihologiji, sociologiji, likovnoj umetnosti, književnosti.

10. Drugi pol, Simon de Bovoar (1949)

Premda se dela Meri Vulstonkraft (1792) i Meri Karmajkl Stoups (1935) smatraju prethodnicima feminističkog pokreta, moderno delo osnivač ovog pokreta je ovaj esej koji preispituje ulogu žene iz perspektive psihologije, istorije, antropologije, biologije i reprodukcije.


IZVOR: Muy historia