Svetosavski književni konkurs za 2017. godinu
Edukacija

Teme za učenike osnovnih škola:

1. Sveti Sava svome rodu;

2. Moj susret sa Svetim Savom;

3. Vaspitna uloga Svetog Save u istoriji i tradiciji srpskog naroda;


Teme za učenike srednjih škola:

1. Biblijski motivi u književnim delima o Svetom Savi;

2. Sveti Sava kao lirski junak u poeziji srpskih pesnika;

3. Savina putovanja kroz dva sveta.


Opšti uslovi konkursa: 


1. Književni radovi mogu biti prozni ili poetski, štampani u tri primerka ćirilicom.

2. Radove slati pod šifrom na novu adresu Društva. Rešenje šifre i podatke o autoru, nastavniku mentoru i školi sa adresom, telefonom i e-mejl škole kovertirati posebno i dostaviti uz tri primerka rada.

3. Rok za slanje radova je 24. decembar 2017. godine.

4. Nova adresa za slanje radova: Društvo “Sveti Sava“, Skerlićeva 12, 11000 Beograd.


Po okončanju rada konkursne komisije, autori najboljih radova i njihovi nastavnici-mentori biće blagovremeno obavešteni o mestu i vremenu uručivanja nagrada.


Rezultati konkursa biće objavljeni OVDE.


Nagrade će biti dodeljene u Beogradu na tradicionalnoj svečanosti Društva povodom Savindana 2018. godine kao i u medijima.