15. Međunarodni književni natječaj „Lapis Histriae”
Gradska knjižnica Umag

Opšte informacije

Međunarodni književni konkurs „Lapis Histriae” je ove godine raspisan za kratku priču na temu „Domovina d.d.”

„Patriotizam je valuta kojom danas mnogi trže i na koju se mnogi pozivaju. Izvan polja te 'tržišne utakmice', apatrida porijeklom iz Istočne Europe i iz zemalja Bliskog istoka sve je više. Boreći se za osnovna ljudska prava i osobnu slobodu, današnji pisac-apatrid odbacuje domoljubne floskule i rastače teoriju 'krvi i tla'. U kojem obliku se vjerodostojna privrženost vlastitoj zajednici, vlastitoj zemlji danas uopće može iskazati i kakvog ima smisla u budućnosti? I napokon: ostaje li jezik istinska domovina pisca? Pišite nam o tome!”

Stručni žiri od tri člana će najbolji rad nagraditi novčanom nagradom od 8.000,00 kuna.


Najbolji radovi po izboru žirija biće objavljeni u knjizi „Lapis Histriae” 2020 krajem godine. Nagrada će se svečano dodeliti autoru pobedničkog rada na 21. Forumu Tomizza, u Umagu, 22. maja 2020. godine.

Uslovi

 1. tekst mora biti originalan i neobjavljen;
 2. ne sme biti duži od 15 (27.000 znakova, uključujući razmake), ni kraći od 3 strane;
 3. u obzir dolaze svi jezici (italijanski, slovenački, hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski) naše regije;
 4. autori mogu da konkurišu isključivo jednim radom;
 5. radovi koji ne budu stigli na adresu jedne od biblioteka i na e-mail, neće ući u konkurenciju za dodelu nagrade;
 6. radove koji stignu poštom na adrese navedenih biblioteka i putem e-maila, sortiraju i arhiviraju radnici Gradske biblioteke Umag (Gradske knjižnice Umag) i oni jedino imaju uvid u autorske podatke; članovi žirija informacije o autorima tekstova dobijaju tek nakon odluke o nagradi.

Način i rok prijave

Rok za dostavljanje radova je 31.03.2020. godine.


Radovi se šalju pod šifrom. Razrešenje šifre sa ličnim podacima autora (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, kratka biografija sa godinom rođenja) prilaže se uz radove.


Radovi, odštampani u ćetiri primerka, šalju se poštom na jednu od sledećih adresa:  

 1. Gradska knjižnica Umag, Trgovačka 6, 52470 Umag, Hrvatska
 2. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper, Slovenija
 3. Biblioteca Civica Attilio Hortis, via Madonna del Mare 13, 34124 Trieste, Italija
sa naznakom „LAPIS HISTRIAE“


Obavezno je poslati i na e-mail: lapis@gku-bcu.hr .

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Gradsku biblioteku u Umagu (Gradska knjižnica Umag):

 • putem mejla: lapis@gku-bcu.hr ili 
 • telefona na broj: +385 52 721 561.