Konkurs za poeziju
Pexels

Opšte informacije

Konkurs je otvoren u dve kategorije: 

  • pesma na slobodnu temu
  • pesma o liku i delu Velimira Rajića na temu: „Jer sav je život samo prazna mašta, a prazna mašta hoće silne žrtve" („Pred proleće", V. Rajić).

Za najbolja ostvarenja u kategoriji pesama na slobodnu temu, biće dodeljene tri nagrade, a u kategoriji pesama o liku i delu Velimira Rajića na temu: „Jer sav je život samo prazna mašta, a prazna mašta hoće silne žrtve" za najbolji rad biće dodeljena Povelja Velimir Rajić.

Uslovi

  • Autori mogu konkurisati sa po jednom pesmom u svakoj kategoriji, a pesma ne sme biti duža od 40 stihova.
  • Pesma ne sme biti već nagrađivana na konkursu ili na Pesničkim susretima u organizaciji Književnog kluba „Velimir Rajić“, a sve pesme moraju biti na srpskom jeziku.
  • Radovi u elektronskoj formi treba da budu otkucani fontom Times New Roman (ćirilica i latinica), veličine 12. 
Nepravilno poslati radovi neće biti razmatrani.

Način i rok prijave

Radovi se šalju pod šifrom, sa razrešenjem šifre u posebnoj zapečaćenoj koverti, koja treba da bude u koverti sa radovima prilikom slanja. Svaki autor može konkurisati sa samo jednom šifrom. Pesme se mogu slati poštom na adresu:


Кnjiževni klub „Velimir Rajić“

Ulica Dušana Trivunca 15

18220 Aleksinac


Pesme se mogu slati i elektronski, i to na mejl:

  • velimir.rajic.konkurs@gmail.com na koji se šalju samo pesme sa kojima se konkuriše i koje moraju biti potpisane šifrom, a 
  • razrešenje šifre u zasebnom mejlu treba poslati na adresu velimir.rajic.sifra@gmail.com.

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2020. godine.