Konkurs za nagradu „Medijakult”
Pixabay

Propozicija konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori emisija koji stvaraju na prostoru Autonomne pokrajine Vojvodine.


Takođe je bitno da su emisije realizovane u tekućoj godini. Emisije koje su na nekom od jezika nacionalnih manjina moraju biti titlovane na srpski jezik. Mogu trajati najmanje deset minuta, a najviše 30 minuta.

Način prijave

Glavna tema emisija je „Interkulturalna komunikacija u Vojvodini”

Svi zainteresovani svoje emisije mogu poslati na adresu:

Zavod za kulturu Vojvodine,  

Vojvode Putnika 1,  

21000 Novi Sad, sa naznakom „Za konkurs Medijakult”. 

Zainteresovani potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti na linku
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na mail produkcija@zkv.rs.