Konkurs za najbolji prozni i pesnički rukopis
Pixabay

Opšte informacije

Žiri u sastavu: mr Milorad Durutović (predsednik), mr Jelena Gazdić (član) i mr Radoje Femić (član) objaviće rezultate 1. juna 2020. godine .


Nagrada se sastoji od plakete i štampanja nagrađenog rukopisa. Plakete će biti uručene u oktobru 2020. godine. Tačan datum biće naknadno određen.


Autori izabranih rukopisa biće lično obavešteni . Ime pobjednika biće objavljeno u relevantnim štampanim i elektronskim medijima.

Način i rok prijave

Na konkurs slati neobjavljene rukopise na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u tri odštampana primerka. Uz rukopis priložiti sedeće podatke: 

  • biografiju, 
  • adresu, 
  • broj telefona i 
  • imejl adresu.

Rukopisi se šalju u tri primerka na adresu: 


Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, 

Rimski trg 50/1 Podgorica, 

s naznakom: Za Кonkurs MSCG


Rukopis mora predstavljati originalno autorsko delo na srpskom jeziku, dok delovi teksta mogu biti ranije objavljeni.


Žiri neće uzimati u razmatranje rukopise koji ne ispunjavaju sve uslove konkursa. Rukopisi se ne vraćaju.


Konkurs je otvoren do 30. marta 2020. godine.