Konkurs za kratku priču „Miodrag Borisavljević”
Opštinski kulturni centar Apatin

Opšte informacije

Dodela nagrade (plaketa sa likom M. Borisavljevića i 50.000 dinara) je u novembru 2020. godine.

Uslovi

Uslovi konkursa:

  • Jedan autor može poslati samo jednu priču.
  • Priče se šalju u dva primerka pod šifrom (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa pričama).
  • Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom.
  • Nagrada se dodeljuje samo jednom autoru.
  • Istom autoru nagrada se ne može dodeliti drugi put.
  • Tema je slobodna.
  • Priče moraju biti neobjavljene, dužine do šest hiljada (6.000) karaktera sa razmacima.

Način i rok prijave

Priče slati na adresu:


Opštinski kulturni centar Apatin

Festival kratke forme „POTPIS”

za nagradu „Miodrag Borisavljević“

Trg Nikole Tesle br. 12

25260 Apatin


Konkurs je otvoren do 15. aprila 2020. godine.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o konkursu kontaktirajte pisca Zlatka Vasića na telefon: 025/ 773 923 .