Konkurs za filmove za 11. Bosifest 2020.
Bosifest

Opšte informacije

Do sada je u okviru Bosifesta prikazano preko 400 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom. Pored prikazivanja filmova, Bosifest nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova, izložbi, performansa


Svrha osnivanja Bosifesta je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mera za ravnopravno učešće i integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo.


Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji je upravo veliko interesovanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima Bosifesta. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.


Bosifest iz godine u godinu daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, poboljšanju komunikacije, prihvatanju različitosti, rušenju predrasuda o osobama sa invaliditetom, a istovremeno, filmski program podsticajno deluje na stvaranje novih filmskih i umetničkih ostvarenja.

Kroz program Bosifesta nude se i moguća rešenja za dalji razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve.


Tema Bosifesta je rad i život osoba sa invaliditetom.


Festival je takmičarskog karaktera, dok celokupan program sadrži takmičarski i revijalni deo. Filmovi koji ne budu izabrani za takmičarski deo programa, a ispunjavaju uslove konkursa, biće prikazani u revijalnom delu programa.


Na festivalu će biti dodeljene nagrade:

 • za najbolji film Grand pri Bosifest 2020;
 • za najbolju režiju;
 • za najbolji scenario.

Rezultati selekcije biće objavljeni 3. juna 2020. godine.

Uslovi

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

 1. Žanr: dokumentarni filmovi na temu osoba sa invaliditetom.
 2. Trajanje filma: maksimum do 100 minuta.
 3. Film mora da bude na engleskom jeziku ili sa srpskim/engleskim titlom.
 4. Film mora da bude produciran u prethodnih pet godina.
 5. Svi video zapisi moraju biti u DVD formatu.
 6. Organizacija Bosifesta može da koristi u reklamne svrhe deo primljenog rada (do minut trajanja).
 7. Komisija dobija najmanje dve kopije filma (DVD format) i sve kopije zadržava festival.

Način i rok prijave

Potrebno je dostaviti i sledeće:

 • sinopsis ili tekstualno objašnjenje dužine između 100 i 200 reči;
 • dijalog listu (ukoliko postoji);
 • dve slike iz filma ili sa snimanja filma;
 • biografiju i fotografiju autora;
 • godinu i mesto rođenja autora/-ke filma, zanimanje, mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail).

Radove i prateće materijale, sa naznakom „Za konkurs BOSIFEST 2020” slati na adresu:


Hendi Centar Koloseum, 

Beograd, Panićeva 14, 

11000 Beograd, Srbija.


Konkurs je otvoren do 24. aprila 2020. godine

Dodatne informacije

Kontakt za pitanja u vezi sa konkursom: 

 • film@bosifest.rs, hc.koloseum@gmail.com
 • telefon/fax: +381 11 263 78 20 (10-14h), +381 063 221 049

Više informacija moguće je naći na sajtu Bosifesta.