Konkurs 4. Međunarodnog bijenala grafike u Čačku 2020.
Bijenale

Opšte informacije

Cilj Bijenala ja da se regionalnim i međunarodnim umetnicima pruži institucionalna podrška u profesionalnom napredovanju, da podstakne i podigne interesovanje za ovu umetničku disciplinu među drugim akterima u umetnosi i kulturi, kao i među širom publikom na nacionalnom i međunarodnom nivou.


Organizatori Bijenala nastavljaju praksu ranijih izdanja te izložbe sa ciljem da:

 • identifikuje i prati savremene tendencije u oblasti umetničke štampe i grafike;
 • afirmiše prožimanje i spajanje tradicionalnih grafičkih tehnika i novih postupaka štampe,
 • savremenih tehnologija i teorijskih koncepata;
 • promoviše mlade autore i njihovo stvaralaštvo.

Kategorije radova

Umetnici i studenti završnih godina umetničkih fakulteta na konkurs mogu poslati radove u sledećom kategorijama:

 • do 3 otiska, duža strana 100 cm;
 • do 5 otisaka, duža strana 30 cm ;
 • ex libris, do 5 otisaka, duža strana 15 cm ;
 • intermedija (radovi koji odražavaju multi/interdisciplinarni, hibridni, eksperimentalni ili diskurzivni pristup grafičkoj umetnosti).

U sklopu četvrtog izdanja Bijenala biće organizovan konferencijski deo programa sa akademskim izlaganjima i prezentacijama. Umetnici, teoretičari i istraživači iz umetničkih i drugih oblasti pozvani su da pošalju predloge izlaganja na neku od ponuđenih tema:

 • Grafika kao mit
 • Estetika grafike, estetika u grafici
 • Grafika i/ili otisak
 • Grafika – događaj ili delo
 • Grafika kao udruženi poduhvat
 • Grafičar-umetnik-nomad
 • Akademsko obrazovanje i profesionalna umetnička praksa
 • Moć štampanog lista: knjiga umetnika, fanzini i plakati.

Ko može da se prijavi?

Konkurs je otvoren za sve profesionalne umetnike, teoretičare i istraživače, kao i za studente završnih godina osnovnih studija na fakultetima likovnih i primenjenih umetnosti


Bijenale nema tematskih ograničenja.

Nagrade Bijenala

 • Gran pri Bijenala – novčana nagrada u iznosu od 1.500 evra ;
 • Nagrada za inventivnost u grafičkoj umetnosti – samostalna izložba u okviru pratećih aktivnosti 5. Bijenala grafike 2022. godine u Domu kulture u Čačku;
 • Nagrada za tehničku izuzetnost – grafički materijal po izboru organizatora ;
 • Specijalna nagrada za ex libris – nagrada biblioteke „Vladislav Petković Dis” ;
 • Nagrada za studentski rad – paket grafičkog papira.
Svi nagrađeni radovi ulaze u zbirku Bijenala.

Način i rok prijave

Konkurs se sastoji iz dve faze, od kojih prva traje do 1. juna 2020. godine, u okviru koje autori šalju radove nа office@graphicacak.com.


U drugoj fazi, koja traje od 20. juna do 1. septembra 2020. godine, autori koji su prošli selekciju u prvoj fazi šalju svoje odobrene radove poštom na adresu Bijenala.


Potpisani radovi, potrebni prijavni formulari i potvrda o uplati participacije (sa imenom i prezimenom učesnika) treba da budu dostavljeni najkasnije do 1. septembra 2020. godine na adresu: 


Udruženje platforma za promociju umetnosti multioriginala, za Dragana Dobrosavljevića (umetnički direktor Bijenala) – četvrto Međunarodno bijenale grafike 2020, 

Rajićeva br. 20, 

32000 Čačak, Srbija.


Pravilnik i prijavne formulare i sva ostala potrebna dokumenta za 4. Međunarodno bijenale grafike moguće je preuzeti sa sajta graphicacak.com .

*The Open Call for the 4th International PrintMaking Biennial in Cacak 2020 in English could be found HERE.