Konkurs za 10. „Međunarodni sabor duhovne poezije“
Književno društvo Rakovica

Opšte informacije

Izbor najboljih radova izvršiće stručni žiri koji će proglasiti rezultate i rangirati ih na: 1, 2. i 3. mesto. Najbolji pesnici biće nagrađeni zlatnicima sa likom Svetog Save. Žiri će odabrati i tri pesme za pohvalu.


Od najboljih radova biće objavljen Zbornik „Deseti međunarodni sabor duhovne poezije“ Rakovica 2020. godine.


Mesto i vreme održavanja Sabora: Porta manastira Rakovica, Mala Gospojina 21. septembra 2020. godine u 11 časova ili Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica.

Ko može da se prijavi?

Pravo učeščća imaju svi pesnici koji pišu na srpskom jeziku.

Način i rok prijave

Učesnici dostavljaju po jednu pesmu (do 32 stiha) pod šifrom.


Radove slati u štampanoj formi ili elektronski:

  1. u elektronskoj formi, ćirilica, e-mail: kdrakovica@gmail.com;
  2. u štampanoj formi, u tri primerka, ćirilica (u posebnoj koverti poslati rešenje šifre), na adresu: 
Književno društvo, 

11090 Rakovica, 

Srbija, 

Ul. Miška Kranjca 7, 

sa naznakom: za Sabor.


Konkurs je otvoren do 30. juna 2020. godine.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije, pozovite: 063/8090243 .