Godišnje nagrade za javno zagovaranje
Created by Freepik

Opšte informacije

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.


Cilj ovog priznanja je prepoznavanje organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje nastoje da svoje zajednice učine boljim i uvezanijim.


Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa će dobiti i novčanu odnosno robnu nagradu u vrednosti od 500 dolara.


Nagradni konkurs daje priliku građanima da nominuju inicijative od značaja, dok organizacije i grupe na taj način dobijaju veću podršku javnosti za dalje sprovođenje kampanja javnog zagovaranja.

Kategorije konkursa

U okviru konkursa postoje tri kategorije:

  1. Zajedno za promene - ova nagrada će biti dodeljena organizaciji civilnog društva koja je ostvarila uspešnu saradnju sa donosiocima odluka u okviru javnog zagovaranja i na taj način ostvarila cilj javnog zagovaranja i uticala na promene u zajednici.
  2. Prvi glas građana - ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja uspešno aktivirala građane koji su time postali nosioci poruke kampanje javnog zagovaranja.
  3. Pokretači promena - ova nagrada namenjena je neformalnoj grupi, odnosno uspešnoj aktivističkoj inicijativi koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana.

Ko može da se prijavi?

Na konkursu mogu učestvovati, odnosno mogu se nominovati:

  • organizacije civilnog društva (u okviru I i II kategorije, ali mogu biti nagrađene isključivo u okviru jedne kategorije), kao i 
  • neformalne grupe (u okviru III kategorije), 

koje su tokom prethodne dve godine (period od 01.01.2017. do 31.8.2019. godine) implementirale kampanje javnog zagovaranja koje odgovaraju cilju konkursa.


Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati:

  • svi zainteresovani građani i građanke, 
  • organizacije civilnog društva, kao i 
  • neformalne grupe.

Način i rok prijave

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara na sajtu Javno zagovaranje do 21. oktobra 2019. godine, do 15 časova. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije budite slobodni da pošaljete upit na imejl adresu javnozagovaranje@bos.rs najkasnije do 18. oktobra do 15 časova


Više informacija o nagradama možete pronaći ovde.