Prijavite se za EU Nagradu za zdravlje 2020
European Commission

Opšte informacije

Evropska komisija objavljuje dva poziva u okviru EU nagrade za zdravlje 2020:

 1. Vakcinacija: nagrada za NVO, škole i vrtiće koji promovišu vakcinaciju dece (0-18 godina);
 2. Zdravi životni stilovi: nagrade za gradove i škole koje promovišu zdrav životni stil dece (6-18 godina).

Nagrada za podršku vakcinaciji:


Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), vakcinacija sprečava oko 2-3 miliona smrtnih slučajeva širom sveta svake godine i smanjuje troškove lečenja u zavisnosti od bolesti, uključujući antimikrobne lekove.


EU 2020 Nagrada za zdravlje prepoznaće i nagraditi inicijative NVO, škola i vrtića koji žele da promovišu vakcinaciju kod dece (0-18 godina). Inicijative bi mogle obuhvatati, na primer, akcije koje deluju na unapređenje pristupa održivoj imunizaciji ili koje podižu svest putem informativnih kampanja ili drugih sredstava.


Nagrada za podršku zdravim stilovima života:


Takođe, EU 2020 Nagrada za zdravlje prepoznaće i nagraditi inicijative gradova i škola koje su doprinele težnji ka promovisanju zdravog načina života dece (od 6 do 18 godina). Inicijative bi mogle obuhvatati, na primer, aktivnosti koje promovišu zdravu ishranu, podižu svest o zdravoj telesnoj težini i rade na sprečavanju upotrebe duvana, posebno na sprečavanju mladih da puše.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs za EU Nagradu za zdravlje 2020 za podršku vakcinaciji, može se prijaviti:

 • svako legalno osnovano neprofitno i nevladino telo koje je nezavisno od industrije i bez ikakvog komercijalnog, profesionalnog ili drugog sukoba interesa;
 • bilo koji vrtić, osnovna škola ili srednja škola sa inicijativama namenjenim deci od rođenja do 18 godina.

Na konkurs za EU Nagradu za zdravlje 2020 za podršku zdravim stilovima života, može se prijaviti:

 • bilo koji grad sa više od 30.000 stanovnika. U zemljama u kojima ne postoji grad sa više od 30.000 stanovnika, najveći grad ima pravo da se prijavi;
 • bilo koja osnovna ili srednja škola čije su inicijative usmerene na decu 6-18 godina.

Nagrade

 • Nagrade za kategoriju NVO za podršku vakcinacije
 1. Prvi pobednik: 50 000 evra, 
 2. Drugi pobednik: 30 000 evra, 
 3. Treći pobednik: 20 000 evra.
 • Nagrade za kategoriju ŠKOLE i VRTIĆI za podršku vakcinacije
 1. Prvi pobednik: 50 000 evra, 
 2. Drugi pobednik: 30 000 evra, 
 3. Treći pobednik: 20 000 evra.

 • Nagrade za kategoriju GRADOVI za podršku zdravim stilovima života
 1. Prvi pobednik: 50 000 evra, 
 2. Drugi pobednik: 30 000 evra, 
 3. Treći pobednik: 20 000 evra.

 • Nagrade za kategoriju ŠKOLE za podršku zdravim stilovima života
 1. Prvi pobednik: 50 000 evra, 
 2. Drugi pobednik: 30 000 evra, 
 3. Treći pobednik: 20 000 evra.

Uslovi

 1. Prakse podnete u okviru ovih poziva ne smeju biti završene pre 1. januara 2017. godine. Ove inicijative su možda već završene ili još uvek traju u vreme raspisivanja konkursa.
 2. Prijavljujući se za EU nagradu za zdravlje 2020, podnosilac prijave prihvata da je pročitao, razumeo i složio se sa uslovima konkursa.
 3. Nakon podnošenja prijave, učesnici će moći da preuzmu ili odštampaju poslatu prijavu. Tek nakon potvrde, aplikant će se smatrati dobitnikom EU nagrade za zdravlje. Neće biti pojedinačnog potvrdnog e-maila o podobnosti podnete inicijative.
 4. Od kandidata za ulazak u uži izbor može se zatražiti da pošalju dodatne informacije o svojoj inicijativi i njihovoj organizaciji, koje će žiri detaljnije oceniti. Ako ove informacije ne budu dostavljene u roku koji je određen u zahtevu, Evropska komisija zadržava pravo da diskvalifikuje podnosioca zahteva.
 5. Evropska komisija zadržava pravo da ne objavi imena prijavljenih u uži izbor do dana ceremonije dodele nagrade.
 6. Evropska komisija zadržava pravo da odbije svaku prijavu koja nije u skladu sa zahtevima konkursa.
 7. Evropska komisija zadržava pravo da koristi informacije o inicijativama (uključujući fotografije i ilustracije) koje su učestvovale u takmičenju u reklamnim materijalima i na veb-stranicama Komisije. Te informacije bi se takođe mogle distribuirati medijima i koristiti u svrhu promocije Evropske komisije, platforme zdravstvene politike EU ili EU Nagrade za zdravlje u bilo kojem obliku.
 8. Praksa u užem izboru biće objavljena na stranici Evropske nagrade za zdravlje, na platformi zdravstvene politike EU i na bilo kojim drugim odgovarajućim veb-stranicama službi Komisije. Takođe se mogu deliti na društvenim mrežama.

Način i rok prijave

Na konkurs se možete prijaviti do 29. aprila 2020. godine u 11.00 časova, prema centralnoevropskom vremenu, putem ovog onlajn formulara.

Dodatne informacije

Sva pitanja u vezi sa Pravilima o nagradama uputite putem e-pošte: 

sante-hpp@ec.europa.eu.


Odgovori će se objavljivati samo periodično i u razumnom roku na veb stranici EU Health Award. Pitanja podnesena 7 dana pre datuma isteka ovog konkursa biće poslednje pitanje na koje se mogu dati odgovori.


Više informacija možete pronaći na sajtu EU Health Award.

 • Detalje u vezi sa EU Nagradom za podršku vakcinacije pronađite ovde.
 • Detalje u vezi sa EU Nagradom za podršku zdravim stilovima života pronađite ovde.
 • Detalje konkursa na srpskom jeziku potražite ovde.