Fond za otvoreno društvo
Stalni poziv za projekte

Fond za otvoreno društvo ima nekoliko programa u okviru kojih finansira projekte, od kojih svaki ima svoje ciljeve i prioritete. Za detaljne informacije o programima, apliciranju i kriterijumima kliknite na link odgovarajućeg programa:

1. Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika.
2. Transparentnost i odgovornost.
3. Poštovanje prava nacionalnih manjina.
4. Inkluzija Roma.
5. Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba.
6. Inkluzivno obrazovanje.
7. Suzbijanje ekstremističkih ideologija.
8. Javni interes u medijima".
9. Razvoj i pouzdane institucije (operativni program Fondacije).

gif10.png

Rok: Fond za otvoreno društvo prima i razmatra predloge projekata tokom cele godine.

Ko može da se prijavi? Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.


Osnivanje_NVO.jpg
Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs