Opšte informacije

Pariski institut političkih nauka kreirao je ovu stipendiju za najbolje studente zemalja koje nisu članice EU. Ova stipendija je namenjena najboljim studentima čiji profili odgovaraju prioritetima instituta i individualnim zahtevima kolegijuma.

Univerzitet Sorbonne Paris Cité (USPC) je jedan od glavnih francuskih fakultetskih konzorcijuma koji spaja 4 pariska univerziteta i 4 ustanove za više obrazovanje i istraživanje, uključujući i Pariski institut političkih nauka. Visok kvalitet svojih istraživačkih jedinica osigurava USPC svetsku perspektivu, obuhvatajući sve discipline i odražavajući ambiciju svojih osnivača za izučavanje glavnih problema sa kojima se danas susrećemo.

Program MIEM (Međunarodne master stipendije za mobilnost) na univerzitetu Sorbonne Paris Cité ima za cilj poboljšati istraživanje i obuku na međunarodnom nivou pomažući master studentima velikih potencijala.

Stipendija ne može da se prima istovremeno sa ostalim stipendijama (Eiffel, AEFE, BGF...). Ona se dodeljuje na osnovu dosadašnjeg uspeha, i tipu profila koji se traži sa određeni program. Socijalni faktori takođe mogu biti uzeti u obzir.

Osnovne akademske studije:
Iznos i trajanje stipendije za školsku 2017/2018. godinu

Ova stipendija se dodeljuje studentima za prvu godinu studija. Postoji nekoliko vrsta stipendije:

Iznos od 7.300€ za tri godine programa,
Iznos od 5.000€ za tri godine programa
Iznos od 3.000€ za tri godine programa
Samo u posebnim slučajevima može da se odobri stipendija u iznosu od 19.000€ za tri godine studiranja.

Stipendija takođe može biti ukinuta. Ukoliko je student dobio stipendiju, i odlučio je da odloži svoj upis, ona takođe može biti ukinuta.

Za vreme boravka u inostranstvu (tri godine programa), studenti će dobijati određeni iznos za troškove života za taj period.

Rokovi

Krajnji rok za predaju dokumenata na osnovne akademske studije: 02. 05. 2017.

Linkovi

Više OVDE.

Osnivanje_NVO.jpg
Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs