Opšte informacije

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike
u poslovanju sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

prof_odevanje_2013.jpg

Ko može konkurisati?

Početnici u poslovanju - preduzetnici

Kako konkurisati?

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd, na adresi www.rarei.rs .

Detalji konkursa

Više informacija ovde.

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na office@iSerbia.rs

Želim povremeno da dobijam mailove o novim konkursima, novostima i aktivnostima portala OVDE


preduzetnistvo_2013.jpg