Opšte informacije

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoji odabranim poslovnim bankama:
1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 200.000.000,00 dinara.

Cilj Programa:

Opšti cilj Programa je povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

gif10.png

Ko može da se prijavi?

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1. pravna lica, registrovani u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu , kao i

2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

Rokovi

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Linkovi

Više informacija

Osnivanje_firme.jpg
Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs