iFemin

Učešće žena u svetu preduzetništva – David protiv Golijata?

Koji su uzroci malog procenta žena među preduzetnicima, koje su ekonomske posledice izostanka podrške ženama koje se bave biznisom u Srbiji? Podaci iz...

Autor Ana Pataki