Nagrade

Prijavi se na Hakaton #6 takmičenje

Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta (SICEF) raspisao je konkurs za prijavu na šesti „Hakaton“, koji će se održati od 8. do 10. novembr...

Priredila Marija Planić

Svi najnoviji konkursi

Fond za reklamiranje

Biznis & NVO

Fondom za reklamiranje neprofitnih organizacija (Google Ad Grants) kompanija „Gugl“ (Google) dodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata....

Poslodavac: Google

Namenjeno za: organizacije civilnog društva

Stalni konkurs