Žene smatraju da su muškarci pametniji?
youtube

Nove generacije su okružene stereotipima, pogotovu onim o ženskom i muškom rodu. Holivud nam je ostavio nepromenljivo nasledstvo: muškarci su uvek jači, ne plaču, ne žale se, rešvaju naše probleme, sposobniji su, inteligentniji i imaju bolje poslove. Bilo koji talent je kod muškaraca urođen, dok se žene moraju zadovoljiti sa jednom ili dve izvanredne osobine.

U nedavno objavljenom članku časopisa „Nauka“ otkriven je niz ideja koje trenutno vladaju svetom: devojčice od svoje šeste godine smatraju da su inteligencija i genijalnost isključivo muške karakteristike, dok istovremeno, za razliku od dečaka, ne smatraju da je uspeh u školi direktno povezan sa urođenim sposobnostima. Autori, istraživači sa tri severnoamerička univerziteta, sproveli su niz ispitivanja u koijima je učestvovalo 200 dečaka i 200 devojčica, pokušavajući da dokažu da stereotipi o muškom i ženskom rodu direktno utiču na njihova „shvatanja o inteligenciji i sposobnostima“, kao i na njihova interesovanja.


pixabay
pixabay

Nakon što su analizirali rezultate, otkrili su da petogodišnje devojčice imaju istu sposobnost povezivanja genijalnosti i inteligencije sa rodom kojem pripadaju kao i dečaci istog uzrasta. Međutim, u grupama od šest i sedam godina devojčice ne razmišljaju na ovaj način. Šestogodišnji dečaci su označili sopstveni rod kao „veoma, veoma inteligentan“ u 65% slučajeva, dok su devojčice konstatovale isto za svoj rod samo u 48% slučajeva. Naučnik Andrej Simpijan izjavio je da je činjenica da se ovakve ideje javljaju kod dece u tako ranom uzrastu zapravo razlog zbog kojeg ove ideje imaju toliko vremena da utiču na usmeravanje daljeg obrazovanja dece.


Na raspoređenost muškaraca i žena u akademskim disciplinama uglavnom utiče ovakvo shvatanje inteligencije. Zbog tih stereotipa žene su sprečene u nameri da se „bore za prestižnu karijeru“ i da se ostvare u disciplinama koje zahtevaju „briljantne članove“, kao što su na primer fizika ili filozofija.IZVOR: Cultura Colectiva