Tribina „Superžene”, Evropska noć istraživača
Privatna arhiva

U okviru Noći istraživača čiji je domaćin bio Novi Sad, u knjižari „Zenit” održana je tribina „Superžene” sa ciljem da se pre svega odgovori na dileme i pitanja o tome da li se žene mogu baviti naukom, koliko uspešno i motivisati mlade devojke da studiraju i ostvaruju svoje ciljeve i ambicije, kada je njihova naučna disciplina u pitanju.


Tribinu je moderirala novinarka Brana Antović Aleksić, osnivačica i urednica Brana’s Divine World.


Njene sagovornice su bile:

  
- Prof. dr Jovana Grahovac, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

- Jelena Riznić i Darija Sabadoš iz pokreta „Ženska solidarnost” 

Doc. dr Iva Inić sa Fakulteta muzičkih umetnosti, etnomuzikološkinja, Univerzitet u Beogradu  

- Dr Zorana Antonijević, konsultantkinja za pitanja roda i politike, OSCE 
 

Sve sagovornice su istakle izazove sa kojima su se suočile u toku karijere, kako izgleda usklađivanje privatnog i profesionalnog života. Takođe, uočeni su problemi za koje se lako može predložiti rešenje i na taj način popraviti kvalitet života koji uz sebe ima i postizanje rezultata u nauci.


Umesto zaključka, poziv


Bavljenje naukom samo po sebi nije lako. Bavljenje naukom uz sopstvenu porodicu koja raste je posebno izazovno. Grahovac je ukazala da je život zbog svih obaveza „haotičan”, ali je posledica svesnih odluka i nije požalila zbog toga. 


Trudi se da svim studentkinjama i mladim naučnicama bude podrška i mentorka, kako bi se širila mreža saradnica koje rade na unapređenju stanja u nauci. Ukazano je i da nije problem obrazovanost žena, vec segregacija društva, sama podela posla po rodu.


Na samom kraju govorilo se o promeni perspektiva i izmeni strategija koje će ostaviti više prostora za žene u nauci. 

Tribina je održana po drugi put, a po dužini trajanja i pažnji publike koja je ostala do kraja, neće biti ni poslednji.


„Dobro je da smo glasne, ali nekad moramo biti i mudre”, zaključila je svoje obraćanje dr Zorana Antonijević