Statistika u borbi protiv rodne neravnopravnosti u Holivudu
Thelma & Louise (outnow.ch)

Verovatno niste znali da je poznata glumica Džina Dejvis osnovala institut koji se bavi proučavanjem zastupljenosti ženskih likova u zabavnim programima, pa i onima koje gledaju deca, kao i uticanjem na kreatore tog sadržaja da odbace stereotipe i naprave rodno izbalansiran program. Možda najviše govori njihov moto: „Ako ona vidi šta može da postane, to će i postati” (“If she can see it, she can be it”).


Ovaj projekat je započeo kada je glumica primetila neravnotežu u broju muških i ženskih likova u medijima orijentisanim ka deci. Mediji neosporno utiču na decu, njihovo viđenje sveta oko sebe, pa i njihovo ponašanje. Deca su izložena medijima više sati dnevno, u Americi i do 7 sati svakoga dana, upijajući sadržaje koji mogu nositi svesne ili nesvesne predrasude. Oni nisu kritički konzumenti medija, tako da je ovaj uticaj na njih neizbežan.

Thelma & Louise (outnow.ch)
Thelma & Louise (outnow.ch)

Za potrebe istraživanja ovaj institut je razvio GD-IQ softver (The Geena Davis Inclusion Quotient), u saradnji sa Guglom i Univerzitetom Južne Kalifornije, koji se koristi pri analizi audio i video sadržaja. U jednom filmu na primer, ovaj softver meri ukupno pojavljivanje ženskih likova kao i ukupno vreme tokom kojeg se moze čuti ženski glas, a zatim se pravi ukupni prikaz rezultata sto se tice učestvovanja žena u tom filmu.


Jedno od istraživanja instituta bavilo se tzv. „efektom Skali”. Dejna Skali, jedan od glavnih likova u popularnoj naučno fantastičnoj seriji „Dosije X” koja se prikazivala 90-ih godina, je ujedno i naučnik, poznata po svojoj inteligenciji, skepticizmu i samouverenosti. Osnovno pitanje kojim se istraživanje vodilo jeste: da li je ženska publika videla ovaj lik kao uzor i kao inspiraciju da se bavi naukom?

The X FilesČ I Want to Believe (outnow.ch)
The X FilesČ I Want to Believe (outnow.ch)

U Americi je učešće žena u tzv. STEM (Science Technology Engineering Mathematics) oblastima obrazovanja manje od učešća muškaraca. U toku sprovođenja ovog istraživanja, od ukupnog broja diplomiranih žena, samo 10 posto ima diplomu iz ove oblasti, dok je kod muškaraca ta cifra oko 24 posto.

Jedan od razloga ove nesrazmere je i u često ponavljanim stereotipima u zabavnim sadržajima vezanim za ljude koji se bave naukom. Termin naučnik se u filmovima često povezuje sa muškarcima u belim mantilima, nerazvijenih socijalnih veština, koje često nazivaju i „štreberi”.


Deca vrlo rano počinju da prave asocijacije u odnosu na ono što im se prikazuje na televiziji. Pomenuto istraživanje „efekta Skali” došlo je do zaključka da su redovne gledateljke serije imale pozitivniji odnos prema STEM oblastima obrazovanja i davale veći značaj ohrabrivanju mladih da se obrazuju u ovoj oblasti. One su takođe u većem procentu završile školovanje u ovoj oblasti i veće su šanse da u njoj i rade. Velika većina ispitanica upoznatih sa ovim likom misli da je ona dobar uzor za devojčice, a dosta ispitanica se i samo ugledalo na nju.


U istraživanju predstavljanja roda i rase u najpopularnijim porodičnim filmovima 2017. godine, pri proučavanju 100 najpopularnijih filmova, došlo se do zaključka da muškarci zauzimaju glavne uloge dva puta više od žena. Što se samog prikaza ženskog lika tiče, muški likovi su prisutni na ekranu 60,9% vremena, a ženski 39,1%, a sličan je i procenat vremena za koje se čuje ženski glas.

Guardians of the Galaxy Vol.2 (outnow.ch)
Guardians of the Galaxy Vol.2 (outnow.ch)

Ipak, broj ženskih glavnih uloga se duplirao u odnosu na prethodne četiri godine. Uprkos prethodno pomenutoj statistici, filmovi u kojima su zastupljene ženske glavne uloge zaradili su u proseku 38,1% više od onih sa muškarcima u glavnoj ulozi.

Tri od četiri porodična filma imaju belce kao glavne protagoniste. Opet, uprkos tome, porodični filmovi sa protagonistima različitih rasa u proseku zarađuju 60,5% više od onih sa isključivo belim glavnim protagonistima.


I tako, Holivud još uvek u svojim filmovima ne prezentuje rodnu i rasnu raznovrsnost društva kakva jeste, iako procenat zarađenog novca pokazuje da bi im to moglo biti u interesu. Možda su ovi stereotipi i nesrazmere toliko duboko ukorenjeni da ih u nekim slučajevima i ne primećujemo ili ne obraćamo dovoljno pažnje.


Ako ništa drugo, Institut Džine Dejvis se trudi da napravi promenu na tom planu, i ukazivanjem na činjenično stanje, čini da isplivavaju namerni ili slučajni stereotipi. Ovo osvetljavanje stanja može uticati na same gledaoce, ali i još bitnije, na one koje prave zabavne sadržaje. I izgleda da im uspeva - po njihovom svedočenju, stvari počinju da se menjaju, a producenti i umetnici koje su upoznali sa svojim radom su u većini prihvatili da unesu promene u svoje kreacije. Ponekad je potrebno malo statistike da pokrene stvari.