Pleme Mosuo: Kraljevstvo žena
commons.wikimedia

Nije lako svrstati Mosuo kulturu u bilo kakve oblike u okviru zapadnjačke kulture i zapadnjačkih definicija. Ovo pleme ima neke aspekte matrijarhalne kulture. Žena je glava kuće i do tog položaja se dolazi putem ženske linije nasleđa. Žene donose sve poslovne odluke u porodici. Čim Mosuo devojčica postane dovoljno stara, uči zadatke koje će raditi ceo život. Žene obavljaju sav kućni posao ̶ od čišćenja kuće, brige o zemlji i stoki.

commons.wikimedia
commons.wikimedia

Njihova kultura je primarno agrarna. Najviše se bave poljoprivrednim i stočarskim poslovima. Lokalna ekonomija funkcioniše uglavnom po principu ,,dobro za dobroˮ. Nekada su žene proizvodile sve što im je bilo potrebno, međutim, zbog povećanih kontakata sa spoljnim svetom to više nije tako. Ovi kontakti doneli su sve veću upotrebu novca. Tome u prilog ide i sve češće školovanje devojaka iz plemena, kao i razvoj njihovog turizma.


Prema nekim shvatanjima, muškarci nemaju velikih obaveza i odgovornosti u društvu. Jedino za šta su zaduženi je klanje stoke i brigu o svojim nećacima.


,,Pokretni brakˮ je način na koji muškarci i žene u ovoj zajednici stupaju u odnose i grade porodicu. Mosuo devojka kad uđe u prvi menstrualni ciklus, dobija zasebnu sobu u kući i slobodna je da počne da praktikuje pokretni brak. Partneri ne žive u istoj kući, niti dele imovinu. Muškarac će, uz dozvolu svoje partnerke, dolaziti samo noću i odlaziti pred zoru. Ove posete uglavnom su tajne. Žena može imati više partnera tokom konzuiranja ovakve vrste braka, nije ograničena na jednog. Može izabrati da ne kaže ko je otac deteta.

commons.wikimedia
commons.wikimedia

Decu u ovakvim brakovima ne podiže otac, već ulogu oca preuzimaju majčina braća. Očevi nemaju nikakvu obavezu prema deci, ali mogu biti u kontaktu sa njima ukoliko porodica sa majčine strane to dozvoli. Ako želi da učestvuje u podizanju deteta, otac će donositi darove celoj porodici, dok ne dobije odobravanje od glave kuće, koja je obično najstarija žena u domaćinstvu.

,,Ahmiˮ je matrijarh kuće. Ona ima apsolutnu moć i donosi odluke o sudbini onih koji žive pod njenim krovom. Upravlja poslovima i novcem svakog člana porodice. Kada Ahmi želi da prenese svoje dužnosti naslednici, ona joj predaje ključeve od kuće, što simbolizuje prenos prava na posed i odgovornosti.

commons.wikimedia
commons.wikimedia

Pleme Mosuo i njihove običaje svet tumači na različite načine. Činjenica je da Mosuo ljudi sami sebe nazivaju matrijarhalnim društvom, verujući da to, između ostalog, podiže interes za njihovu kulturu. Mediji pri tumačenju kulture ovog plemena ističu ,,egzotičnu seksualnostˮ, a Kinezi njihove običaje tumače kao ,,slobodnu ljubavˮ. Nekada, često se nije znalo ko je otac deteta, što je stigma u ostalim društvima u svetu, i jedan od razloga zbog kog je Mosuo kultura smatrana primitivnom i nerazvijenom.


U tumačenju kulture Mosuo plemena, među stručnjacima se nailazi i na tezu da je ovakav način života gde žene brinu o svemu, samo prikrivanje toga da se muškarcima potpuno povlađuje. U poslednje dve decenije, Mosuo žene postale su otvorenije u odbrani svog načina života. One tvrde da je glavni razlog negovanja ove matrijarhalne tradicije u smatranju da su žene mnogo sposobnije u svemu od muškaraca. Ipak, pitanje je koliko će još dugo ovo društvo opstati, jer mladi ove zajednice sve češće odlaze, u želji za školovanjem i zapadnjačkim načinom života. Na koji god način posmatrali ovo društvo, činjenica je da je ono jedno od malobrojnih koje neguje matrijarhalne obrasce života.