Papa Jovana - Mit ili istinita priča koja pokreće važnu temu
Jatayou/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Misteriozna legenda o papi Jovani izazvala je posebnu pažnju. Dok neki pokušavaju da dokažu da je ona samo mit, drugi navode dokaze o njenom postojanju. Upravo zbog toga, podaci o životu i biografija pape Jovane nisu toliko poznati, tačni i dostupni javnosti.


Za nju se vezuje obrazovanost, talenat i načitanost, što je bilo zabranjeno ženama u periodu srednjeg veka, kada je živela. Navodi se kako se ona prerušila u muškarca da bi mogla da dođe do crkve, a kasnije i do položaja, nakon smrti tadašnjeg pape. Njeno muško ime bilo je Jovan VII.


Određene verzije govore da je vladala dve godine, nakon čega je razotkrivena. Dok je predvodila crkvenu litiju iz Vatikana do Laterana, navodno je dobila porođajne kontrakcije i porodila se nasred ulice. Nakon toga, bila je zavezana za konje koji su je vukli, a masa ljudi ju je kamenovala, pa je tako i umrla.


Danas postoji test pola, pre nego papa stupi na presto, što se možda i može povezati sa ovom pričom. Inspirisani ličnošću pape Jovane, nastali su filmovi, knjige i predstave, kao i skupture koje se povezuju sa njom

Porođaj pape Jovane. Drvorez iz nemačkog prevoda knjige "De mulieribus claris" ca. 1474 (Britanski muzej)/wikimedia commons
Porođaj pape Jovane. Drvorez iz nemačkog prevoda knjige "De mulieribus claris" ca. 1474 (Britanski muzej)/wikimedia commons

Pogled na položaj žena u crkvi


Bilo da je ovo samo jedna od legendi ili istinita priča, ona je pokretač važne teme - položaj žena u crkvi. Kada se pogleda rani period u hrišćanstvu, žene su imale položaje u lokalnim hrišćanskim grupama. Jedan od primera je i sama Marija Magdalena koja je imala bitnu ulogu.


Nakon rane faze, nastajala je nejednakost između muškarca i žene u crkvi i grupama, ali je to postao slučaj i sa drugim religijama. Određeni religijski spisi su govorili o jednakosti između polova, ali te tekstove su tumačili i interpretirali muškarci, što se povezuje dalje sa podeljenim položajima i pravilima.  

Ilustracija krunisanja pape Inoćentija X 1644. godine. Kardinal proverava da li je budući papa muškarac/wikimedia commons
Ilustracija krunisanja pape Inoćentija X 1644. godine. Kardinal proverava da li je budući papa muškarac/wikimedia commons

Gledajući savremeni svet, može se primetiti da postoji veći broj žena koji se danas opredeljuju za učenje teologije. Položaj žena se menjao i varirao u svim sferama života i društva, ali je ipak zapostavljena sfera religije, gde je ova tema i dalje tabu i smatra se nepriličnom i apsurdnom. Žene širom sveta razvijaju ovu temu i pokušavaju da pokažu da je vreme da se stavovi promene.

Pomak, u tom smislu, napravila je Aglikanska crkva, koja je dozvolila ženama da budu birane za biskupe, a još 1992. godine su žene mogle da postanu sveštenici. One danas čine trećinu aglikanskog sveštenstva. Na Novom Zelandu, u Australiji, Americi, Južnoj Africi, Švedskoj žene su jednake sa muškarcima u crkvi.


Velška crkva je, takođe, odobrila ženama učešće na crkvenim položajima. U Švedskoj polovinu crkve i sveštenstva čine žene koje služe Bogu i narodu, a na položaju nadbiskupa je žena koja se izjasnila i kao pripadnica LGBT zajednice. U Beogradu, Slovačka evangelistička crkva je postavila ženu kao sveštenika, a od 25 članova sveštenstva ove crkve, pet su žene. Oni smatraju da to i jeste u skladu sa Hristovim učenjem o jednakosti muškarca i žene. 


Dok se i dalje vodi polemika oko postojanja pape Jovane, s vremenom se pojavljuju njene naslednice. One su bile uvek prisutne, iako se tome nije pridavao značaj. Današnje „pape Jovane” ne žele da se skrivaju, kako bi bile jednake i vodile svoje živote posvećene Bogu. One dokazuju da mogu da budu odane Bogu i crkvi, baš kao i muškarci. Suština njihovog delovanja ogleda se u tome da muškarac i žena mogu ići svetim putem , ukoliko to osećaju u sebi i propovedati ljubav prema veri i svemu svetom, bez polne uslovljenosti.