Olivera Hrebeljanović - put od ruža i trnja
youtube

Olivera Hrebeljanović Lazarević je bila najmlađa kći kneza Lazara. Rodila se oko 1373. godine u Kruševcu. Kao najmlađe dete bila je miljenica svojih roditelja, ali i braće i sestara.

U svom domu, kao i druga kneževa deca, dobila je dobro obrazovanje. Učila je pisanje, čitanje, matematiku, teologiju, filozofiju i pevanje. Tečno je govorila latinski i grčki, a imala je i veoma solidno znanje o diplomatiji.

Olivera je imala bezbrižno detinjstvo. Njeni roditelji su bili izuzetno posvećeni deci i u sve njih su usadili nesebičnu ljubav, podršku i poštovanje koje su gajili jedni prema drugima. Godine 1389. došlo je do Kosovske bitke. Ovaj događaj je promenio život ljudi u Srbiji i pamti se kao najznačajniji događaj u srpskoj istoriji. Tog dana se život jedne devojčice, tuđom voljom i odlukom, potpuno promenio. Olivera je izgubila oca, nakon što ga je ubio Bajazit. Nešto kasnije odlučeno je da se žrtvuje zarad mira u Srbiji i dobrobiti srpskog naroda tako što će biti poslata u harem sultana Bajazita, očevog ubice.

Oliverin odlazak u harem

Olivera, devojčica od nekih petnaest ili šesnaest godina, u pratnji svoje braće, krenula je put Drenopolja, u sultanov harem.


Prema legendi narod joj je čitav put posuo laticama ruža, a ona ga zalivala suzama.

commons.wikimedia
commons.wikimedia

Od princeze do kadune

U haremu, među velikim brojem žena, Olivera se izdvajala svojom nesvakidašnjom lepotom, otmenošću, vaspitanjem i obrazovanjem. Izborila se za svoje mesto i zadobila sultanovu naklonost i ljubav. Postala je njegova zakonita supruga.


O braku Olivere i Bajazita postoji malo pisanih izvora, ali ono što je poznato jeste da je ona imala veliku naklonost sultana, verovao joj je i slušao njene savete koji su se odnosili na vladavinu. Svoj položaj je Olivera koristila kako bi pomagala bratu koji je u to vreme postao vladar u Srbiji. Ona je izgradila prijateljski odnos između svog muža i brata te je sam sultan uvek bio spreman da pomogne mladom despotu. Sve to je rezultiralo izuzetno povoljnim političim položajem Srbije. Neki istoričari smatraju da je upravo Olivera Lazarević imala ključnu ulogu u održanju srpske države u najtežim vremenima.


Dvanaest godina je provela u haremu i sve vreme je ostala verna pravoslavlju, a na dvoru je imala svog ličnog sveštenika.


Njena snalažljivost i Bajazitova opčinjenost njom učinili su je sultanijom koja je imala velika prava i moć kao ni jedna žena pre nje. Iako je svoj položaj koristila kako bi pomagala svom narodu, Olivera prema Bajazitu nije bila ravnodušna. Neki izvori tvrde da je ljubav između njih bila velika i da je i ona bila opčinjena njime isto koliko i on njom.

Car Lazar sa porodicom (commons.wikimedia)
Car Lazar sa porodicom (commons.wikimedia)

Zatočeništvo, Bajazitova smrt i povratak u Srbiju

Godine 1402. u toku bitke kod Angore, mongolski osvajač Tamerlan zarobio je sultana i ceo harem zajedno sa Oliverom. Po nekim spisima Bajazit je bio smešten u kavezu i okovan zlatnim lancima. Bio je ponižavan na razne načine, a jedan od njih je bio da sultanov harem na čelu sa Oliverom služi pobednike. Žene su morale biti nage do pojasa. Ovakvu sramotu koja je naneta Oliveri Bajazit nije mogao da preboli pa je u zarobljeništvu izvršio samoubistvo.

Olivera je ubrzo puštena i vraćena u Srbiju.

Život u Srbiji i smrt

Po povratku u Srbiju imala je samo dvadesetsedam godina. Živela je na dvoru svoga brata despota Stefana Lazarevića. Bila mu je velika podrška, savetnik i uteha. Negovala ga je dok je bolovao. Posle njegove smrti, Olivera je dosta vremena provodila u Dubrovniku kod sestre, a često je boravila i kod svog sestrića Đurđa Brankovića. Posle Bajazitove smrti se nikada nije udavala i nije imala potomke. Poslednji put se pominje u dubrovačkim dokumentima i u testamentu svoje sestre Jele 1443. godine. Sa sigurnošću se zna da je nadživela svoju braću i sestre. Kao godina Oliverine smrti se uzima 1444. godina. Do danas se ne zna gde je princeza Olivera Hrebeljanović Lazarević sahranjena.

Film o Oliveri

S obzirom na to da je njena sudbina nesvakidašnja i da je kao istorijska ličnost veoma inspirativna, o Oliveri Lazarević je snimljen film. Film pod nazivom „Put ružama posut“ snimljen je 2013. godine u režiji Marka Novakovića, dok je autor ovog projeka Fond „Princeza Olivera“. Film prati celokupan životni put najmlađe Lazareve kćeri. U ulozi Olivere se našla glumica Vesna Stanojević. Pored nje u filmu igraju i Tanja Bošković, Dragan Mićanović, Ivan Jevtović i drugi.