Još jedna zemlja ukinula zakon o braku-silovanju!
youtube

„Svi ovi koraci su dio puta kojim ćemo ići zajedno sa libanskim ženama sve dok one ne dobiju sva prava”, napisao je na svom Twitteru Saad Hariri, libanski premijer nakon ukidanja ove klauzule. Jean Oghassabian, libanski ministar za pitanja žena je ranije izjavio da ovaj zakon pripada kamenom dobu.


Ovaj veliki korak je direktan ishod nekoliko nacionalnih inicijativa, uključujući i uspješnu nacionalnu kampanju zagovaranja da se uklone postojeće diskriminatorne zakonske odredbe u vezi sa članom 522. libanskog krivičnog zakonika koju je vodila institucija za ravnopravnost polova „ABAAD” zajedno sa libanskim UN ženama. Tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja mobilizovana je svijest javnosti o jačanju legislativa za zaštitu žena i djevojaka od seksualnog nasilja i eksploatacije u Libanu, te podstaknuta promjena društvenih normi kako bi se adekvatno odgovorilo na seksualne prekršaje. Kampanju su finansirali Vlada Japana i švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

youtube
youtube

U okviru ove kampanje u novembru 2016. godine održan je i nacionalni koncert sa ciljem da se i muškarci i momci uključe kao zagovornici i agenti promjena po pitanju ravnopravnosti polova i prava žena. Na koncertu je bilo više od 400 ljudi, a Mike Massy, popularni libanski kompozitor i pjevač je producirao pjesmu posvećenu ovom cilju.


„Ovo je prvi korak u mijenjanju razmišljanja i tradicije. Za nas je ovo početak. Sada će svijest i kampanja dovesti do toga da žene budu svjesne da više ne postoji opcija da silovatelj izbjegne kaznu”, izjavila je Ghida Anani, osnivačica i direktorica grupe za ženska prava „ABAAD” iz Libanona.

Zaustavljanje nasilja nad ženama je jedan od najvažnijih prioriteta UN Žena. Mohammad Naciri, regionalni direktor UN žena za Arapske Države je naglasio da je pravo svakog čovjeka da živi život bez nasilja.

youtube
youtube

„Kroz naše regionalne i nacionalne programe mi podržavamo razvoj zakona, nacionalnih akcionih planova i politika koji su usredsređeni na zaštitu i osnaživanje žena. Radimo sa civilnim društvom, doprinosimo zagovaranju i podizanju svijesti o radu na poboljšanju referalnih mehanizama i usluga kako bi se zaustavilo nasilje na ženama. Napredovali smo, prekinuli smo tišinu, a sada moramo prekinuti i krug nasilja”, zaključio je Naciri.


Nacrt zakona za ukidanje člana 522. je poslat na ratifikaciju libanskom Parlamentu u februaru 2017. godine nakon što je 8. decembra 2016. parlamentarni odbor za administraciju i pravosuđe pristao da ga ukine. Klauzula o silovanju još uvijek postoji na papiru u Alžiru, Iraku, Kuvajtu Libiji, Bahrainu, Palestini i Siriji.Izvor:Lola magazin