Kako balansirate porodični i profesionalni život?
Pixabay

Crtice o roditeljstvu


U svom roditeljskom iskustvu dugom devet godina, izdešavalo se mnogo toga lepog i ružnog. Bez ikakvog ulepšavanja pominjem i ružne stvari, jer je roditeljstvo najodgovorniji posao za koji ne dobijate nikakvu finansijsku naknadu, a uzima vam vreme, cedi energiju i dovodi do granica izdržljivosti.


I negde u doba „bele kuge” i „mera afirmativne akcije” koje treba da pomognu podsticanju nataliteta i pozitivnoj demografskoj politici, očekujete neku podršku vašim naporima da planirate porodicu i svoj život organizujete oko potreba vaše dece.


U prvu takvu kampanju uključila sam se još 2014. godine, kada je stariji sin Luka imao svega nekoliko meseci. Inicijativa kampanje „Pravo za mame” podrazumevala je izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u tadašnjem članu 13, koji je značio da isplata porodiljske naknade ide kad i sva druga socijalna davanja (roditeljski, dečiji dodatak, penzije). 


Ta isplata nije išla preko poslodavca, jer se čeka podnošenje dokumentacije, uplata sredstava, refundacija troške i ostalog, dok vam za to vreme beba raste, trebaju pelene, vlažne maramice, adaptirano mleko (ako ne dojite), a naknada je utvrđena prosekom zarade u poslednjih 12 meseci pre odlaska na bolovanje radi nege deteta. Podsećam, to je bilo još 2014. godine.


Pixabay
Pixabay


Kampanja javnog zagovaranja koje su vodile organizacije „Roditelj”; „Centar za mame” i „Srbija u pokretu”, imale su za cilj postizanje dogovora sa resornim ministrima koji bi predložili izmenu Zakona i garancije narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, da će izmenjen član vratiti dostojanstvo majkama koje koriste porodiljsko odsustvo da bez brige za egzistenciju uživaju u prvim mesecima novog života koji je upotpunio njihovu porodicu.

Usvojen je Zakon, šta dalje?


Na jedno dobro, stiglo je stotine loših rešenja, koje je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom doneo. 

  • Između ostalog:
  1. Prosek zarada je produžen sa 12 na 18 meseci,
  2. Proširen je obuhvat korisnica na nositeljke poljoprivrednog gazdinstva, ali su morale biti prijavljene na najmanje 24 meseci,
  3. Ograničenje na tri prosečne mesečne zarade za žene koje se nalaze na rukovodećim pozicijama;
  4. Roditelji dece sa posebnim potrebama, uslovljeni su izborom „naknada za vreme sprečenosti za rad” ili „tuđa nega i pomoć”, što je izmenjeno Amandmanom na Zakon podnetim u proleće 2021. godine, na inicijativu Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, koji je između ostalih podržala i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Preduzetnice su svoje preduzetničke radnje morale staviti u mirovanje, ili imenovati poslovođu koji će istu voditi za vreme odsustva. Za vreme ovog perioda, država je isplaćivala neto naknadu bez poreza i doprinosa, iako su ih žene uplaćivale uredno pre odlaska na bolovanje.


Ovo čak nije bilo najgore kada su preduzetnice u pitanju: porodiljsko odsustvo za treće dete traje samo godinu dana, ako ste preduzetnica, a ne dve godine kao što je slučaj za zaposlene žene kod drugog poslodavca.

Dakle, kraće porodiljsko odsustvo, tražite vrtić u jaslenom periodu za dete mlađe od 12 meseci, bez isplaćenih poreza i doprinosa - saberite sami?


Da li su mame - zakon?


Od usvajanja Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i početka primene 1. juna 2018. godine, sve do parlamentarnih izbora, predloženo je nekoliko inicijativa za izmenu Zakona, bezuspešno. 


Ali inicijative su ostale, a ima nas koji pratimo ovu temu i pamtimo. Nije bilo teško podržati predloge rešenja koja donose dobro porodicama i svemu onome što se deklarativno inicira.